Belangen Vereniging Visbuurt

Digitale nieuwsbrief nr. 1 | 23 mei 2010

1810-2010 "200 jaar Visbuurt"

Dit jubileum is een goede reden om extra aandacht te besteden aan het 200 jarige bestaan van de Visbuurt, en dat gaan we doen ook.
In de week van 18 t/m 22 augustus organiseert de Belangen Vereniging Visbuurt (BVV) de befaamde "Visbuurtweek" met als slogan "Trots zijn op je buurt".
En Trots dat kunnen we ook zijn, zeker nu er weer enorm veel vrijwilligers uit de buurt, maar ook van daar buiten, zich als vanouds sterk maken om een ware happening van deze week te maken.

Hierbij worden we ook gesteund door de instellingen uit de Visbuurt, die massaal hebben aangeboden een activiteit te verzorgen of te ondersteunen.
Het moet ook duidelijk zijn dat de BVV niets had kunnen uitvoeren zonder de financiŽle bijdrage van de Gemeente, Woonconvenant Plus, Fondsen en Sponsoren. Tevens heeft de BVV op de expertise van Petra Alders en Bas Ouwens, medeorganisatoren van de Last Minute Summer Event, kunnen rekenen. Bas verzorgt de optredens van het DJ Jongerenpodium, Petra organiseert naast alle hulp aan het bestuur tevens gezamenlijk met Will Pompert van de Jac. P. Thijsseschool, de Theetuin.
Onbaatzuchtig is ook de energie van Gerrit Wellerdieck van Music Plaza, die de organisatie van het Live Podium verzorgt, maar ook medeorganisator is van de Markt en Kermis.

Bij de eerste oproep voor een eerste bijeenkomst van een te vormen adviesgroep, dat bestemd was om de ideeŽn voor een mogelijke Visbuurtweek te bedenken, waren diverse bewoners en instellingen gekomen om mee te denken. Bij de tweede bijeenkomst hadden we een volle zaal en konden we de werkgroepen samenstellen en de verschillende domeinen vaststellen, Kunst, Cultuur, Educatie, Recreatie en Samenleving.

bewoners en instellingen
bewoners en instellingen
wijkmanager, opbouwwerker en wijkconcierge
wijkmanager, opbouwwerker en wijkconciŽrge

De bedrijven uit de Visbuurt, maar ook de bedrijven die de Visbuurt een warm hart toedragen, hebben gelukkig een financiŽle of materiele bijdrage toegezegd om de feestweek te realiseren. De BVV is ze daar enorm dankbaar voor, ze is daardoor in de gelegenheid gekomen de Visbuurtbewoners en haar gasten een onvergetelijke feestweek aan te bieden.
Het bestuur heeft de begroting van de feestweek hierdoor sluitend gekregen, maar rek zit er nog niet in. Dus het is van groot belang dat er zich nog sponsoren of donateurs aanmelden!
Mocht u een bedrijf weten dat graag een bijdrage wil leveren aan de Visbuurtweek, materieel of financieel, stuur deze nieuwsbrief dan door.

Zoals gezegd wordt de Belangenvereniging Visbuurt financieel ondersteund door een aantal fondsen, te weten: Oranjefonds, VSBfonds en KNHM.Over het Oranje Fonds

Oranje Fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden ze ruim € 23 miljoen aan organisaties in Nederland, op de Nederlandse Antillen en op Aruba. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen.
Het Oranje Fonds steunt jaarlijks zo'n 1.500 uiteenlopende projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

De OranjesNaast de traditionele steun aan vele projecten, wil het Oranje Fonds een aanjaagfunctie vervullen.

Ze willen:

  • ontwikkeling en vernieuwing op ons werkterrein mogelijk maken;
  • uitvoerend werk op gang helpen of op een hoger plan brengen;
  • voorzien in tekorten in het aanbod van activiteiten en organisaties.

Het Oranjefonds heeft de Belangenvereniging Visbuurt ook ondersteund bij de Nationale Burendag van 2009 dat in het teken stond van het verzamelen van verhalen van (ex)Visbuurtbewoners, om deze mogelijk op te kunnen nemen in het boek 200 Jaar Visbuurt. www.oranjefonds.nlVSBfonds

VSBfondsHet VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waar mensen actief aan deelnemen. Waarbij ze zich betrokken voelen en waarin ze de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Het fonds wil dat mensen elkaar ontmoeten en inspireren. En zich bewust zijn van zichzelf en hun omgeving. VSBfonds ondersteunt projecten die hieraan bijdragen. Met geld, kennis en netwerken.
Sinds de start in 1990 heeft VSBfonds voor ruim € 525 miljoen maatschappelijke projecten en initiatieven ondersteund die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. VSBfonds is actief in de sectoren Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. www.vsbfonds.nlKoninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij

KNHM Wie en wat is KNHM?

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij ondersteunt mensen die hun buurt, wijk of streek willen verbeteren. Het gaat daarbij om ideeŽn en projecten van burgers, vrijwilligersorganisaties en ideŽle organisaties. Deze projecten richten zich op: actief burgerschap, plattelandsvernieuwing en water.
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij helpt deze verbeteringen van de leefomgeving te realiseren met inzet van kennis, geld en een uitgebreid netwerk.

De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) is een ideŽle organisatie die als doelstelling heeft een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving. Door projecten te initiŽren of door te participeren in projecten van andere organisaties, proberen wij, als medewerkers van KNHM, deze doelstelling te realiseren.

Eťn van de projecten van de KNHM is "Kern met Pit", een wedstrijdronde, waarbij de mogelijkheid bestaat de wens van je buurt te winnen. Met de organisatie van "Kern met Pit" wil de KNHM de betrokkenheid van de bewoners bij hun directe woonomgeving vergroten, zodat zij zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan.

De Belangenvereniging Visbuurt heeft haar projectplan ingezonden en is ťťn van de 200 gelukkigen die zijn uitgekozen om te participeren in de wedstrijd. Als de BVV het project tot een goed einde weet te brengen, binnen de gestelde spelregels, ontvangen zij het Predikaat "Kern met Pit" en een bedrag van € 1000,-. Tien groepen maken nog eens kans op nog eens € 1500,-. Deze extra prijzen gaan naar projecten die opvallen door bijvoorbeeld moeilijkheidsgraad, originaliteit of goede organisatie. De Jury reikt aan deze groepen tevens een van de tien speciaal ontworpen trofeeŽn uit.
jury Kern met Pit afd. Noord-Holland
Juryleden afdeling Noord-Holland

Nadat het projectplan van de BVV was ingediend is de jury gekomen om het gehele planproject aan te horen, zodat zij dit ter beoordeling konden meenemen. www.knhm.nl