Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder CIV Den Helder Aficom Accountants Bakkerij Dunselman AH Boonstra

Digitale nieuwsbrief nr. 10 | 10 oktober 2010

Dit is de laatste Nieuwsbrief met betrekking tot de Visbuurtfeestweek en het 200-jarige bestaan van de Visbuurt.
Na de Visbuurtweek heeft de Belangenvereniging Visbuurt een aantal vervolgtrajecten afgehandeld, trajecten die betrekking hadden op de Visbuurtweek en haar 200-jarige bestaan.
Allereerst de deelname aan de Monumentendag:


Open Monumentendag

In het kader van de Nationale Open Monumentendag is de BVV uitgenodigd door het comité Open Monumenten om op zaterdag 11 september 2010 deel te nemen aan de Historische markt in de Beatrixstraat. Tevens zal Anton Zwart, bestuurslid van de Belangenvereniging Visbuurt, met geïnteresseerden de Historische bordenroute door de Visbuurt lopen. De Historische markt duurt van 10.00 tot 16.30 uur, om 10.00 uur is de officiële opening van de Monumentendag door wethouder Pia Bruin bij Triade aan de Middenweg. Zij zal dan het eerste exemplaar ontvangen van het boekje "Even buurten bij .... verborgen schoonheden".

Dit boekje bevat een uitgebreide fiets-/wandelroute langs "verborgen schoonheden" binnen de Linie en in Huisduinen. Tekst en (historische) foto's vertellen meer over bijzondere panden onderweg. Het boekje richt de schijnwerpers op "verborgen schoonheden", zoals de aannemers Janzen, stadsarchitect Simon Krijnen en H.E. baron van Asbeck. Tenslotte schenkt het boekje aandacht aan "vergeten schoonheden" als de Oostenrijkse woningen in Huisduinen en de glas-in-loodpaneeltjes in de Maranathakerk. Daarna is om 10.30 uur de start van de fietstocht langs "verborgen schoonheden" onder leiding van Jan Kikkert van de Vereniging voor Sociale Geschiedenis, maar ook bekend bij u als gids tijdens de Historische bordenroute tijdens de Visbuurtfeestweek.

Deze fietstocht werd om 14.00 uur herhaald. Ook is er een boostertocht van 18 km, de voorzitter van de Regio Boosterclub, Dick Bres, ook een echte Pilo-er, rijdt tijdens de tocht voorop en verleent waar nodig technische hulp. Op de Algemene Begraafplaats te Huisduinen werd door dhr. Jan Bremer, voorzitter van de Stichting Historische Grafmonumenten, een rondleiding gegeven. Jan Bremer is ook bekend als auteur van diverse boeken over Den Helder.

Verder is er opengesteld:
de Bunker
Achter het voormalige postkantoor, deze bunker is door de Duitsers gebouwd als onderdeel van de Atlantikwall en heeft dienst gedaan als telefoonbunker en heeft een centrale rol gespeeld in de communicatie rondom de Stelling Den Helder. Van dit type bunker zijn er in Nederland nog slechts drie aanwezig. Het interieur is nagenoeg geheel intact.

Fort Erfprins
Deze openstelling werd mogelijk gemaakt door de commandant van Marinekazerne Erfprins en Werkgroep 't Erfdeel. Doel van deze werkgroep is het stimuleren van het historisch besef voor de Stelling Den Helder, in het bijzonder voor Marinekazerne Erfprins.

Nationaal Monument voor het Nederlandse reddingwezen
Op het Helden der Zeeplein is het Nationaal Monument voor het Nederlandse Reddingswezen, een carillon met klokken, dat in 1935 door toenmalige koningin Wilhelmina is onthuld. Het overlijden van redder Dorus Rijkers op 19 april 1928 was de aanleiding voor de oprichting van het Monument, dat alle zeeredders zou eren.

Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM)
Het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Helderse locatie van de Nederlandse Defensie Academie, opende haar deuren voor de Landelijke Monumentendag 2010. Belangstellenden mochten een kijkje nemen in het monumentale hoofdgebouw van het opleidingsinstituut voor marineofficieren. Niet alleen het gebouw maar ook de schilderijen en andere historische kunstwerken verfraaien het pand en is de moeite van het bezichtigen waard geweest.

Marinemuseum
Het marinemuseum brengt de rijke geschiedenis van de marine in beeld. Enkele onderwerpen kregen extra aandacht door speciale tentoonstellingen. Michiel de Ruyter, de uitzending van Nederlandse militairen en de wijze waarop zij in het buitenland opereren. Dutch Approach heet de tentoonstelling aan boord van de Schorpioen, deze tentoonstelling bestaat uit foto's gemaakt door militaire fotografen. Tevens was daar een tentoonstelling met marineschepen van de kunstschilder Johannes Tom Bendervoet (1932-2008): "Eeuwige glorie op zee".

Fort Kijkduin
Het ondergrondse fort dateert uit 1811. Keizer napoleon Bonaparte gaf destijds opdracht tot de bouw. Voor het uitgraven van de grond werden 2500 Spaanse krijgsgevangenen ingezet. Het fort is vrij groot, destijds bood het plaats aan 700 soldaten.

Kunsthal 52 / Kunstuitleen
Een man die heel nadrukkelijk zijn sporen heeft nagelaten is Simon Krijnen (1859-1940). Als stadsarchitect ontwierp hij tal van gebouwen. Tuindorp is zijn schepping, maar ook o.a. het gebouw "Buren van Pieck", de winkel van Nypels in de Koningstraat en de aanleg van de prins Willem Alexandersingel.
Ook het huidige Wapen van Den Helder is van zijn tekentafel gekomen. Krijnen was ook betrokken bij de oprichting van de Woningstichting in 1910.

Oranjerie
Historische, tropische kas was op deze Monumentendag gratis te bezoeken.

School op de Vismarkt
De Visbuurt bestaat 200 jaar en had tijdens de Visbuurtfeestweek een historische wandeling gelopen, voor degene die dat toen gemist hebben was er op deze monumentendag een tentoonstelling van de gebruikte borden en weer een rondwandeling onder leiding van Anton Zwart en Bert van Gent.

Schuilkelder Willemsoord
Op deze monumentendag heeft Willemsoord gratis toegang verleend tot dit gebouw dat normaliter gesloten blijft. Het is een overblijfsel van de Tweede Wereldoorlog en bij mensen die deze periode hebben meegemaakt, wekt het weinig plezierige herinneringen op. Het gaat om een schuilkelder, waar personeel van de werf een veilig heenkomen zocht, wanneer een luchtalarm de komst van geallieerde bommenwerpers aankondigde. De rijkswerf was het doelwit bij de bombardementsvluchten, maar veel bommen misten hun doel en zaaiden elders in de stad dood en verderf.
Op Willemsoord bevond zich een groot aantal betonnen schuilkelders, de meeste hiervan zijn na de oorlog afgebroken.
Bijna alle gebouwen op Willemsoord zijn monumenten, de meeste bedrijfsgebouwen hebben na restauratie een nieuwe bestemming gekregen.

Orgelrondje
Liefhebbers van orgelmuziek konden hun hart ophalen, vijf organisten namen deel aan een "orgelrondje", dat wil zeggen dat zij elkaar aflosten en in diverse kerken te horen waren. Zij bespeelden de orgels in de Apostolische Genootschap, de Nieuwe kerk en de Petrus en Pauluskerk.
In de Nieuwe kerk vertoonden Wim Kalkman en Cees Rondel de meest markante kaarten uit hun collectie.

De Nieuwe kerk
Is in tegenstelling tot zijn naam het oudste nog aanwezige kerkgebouw in Den Helder. Het dateert uit 1839 en staat bekend als waterstaatskerk.

Petrus en Pauluskerk
De tweede waterstaatskerk in Den Helder dateert uit 1840, uiterlijk zijn er veel overeenkomsten met de Nieuwe kerk. In 1994 werd de Petrus en Pauluskerk als beschermd Rijksmonument aangewezen.

Bethelkerk
Deze kerk is een nieuw gebouw met een rijke historie, zij was eerder gehuisvest aan de Kanaalweg en de Spoorstraat. Sporen van het verleden waren terug te vinden in het voorportaal, een gedenksteen en de eerste steen die het zesjarige zoontje van dominee Op 't Holt, Abel, op 30 mei 1862 legde.

Het Apostolisch Genootschap
Dit gebouw, bekroond met een sierlijk groen torentje van 7 meter hoog, dateert uit 1937.

Ontmoetingskerk
Voor deze kerk werd de eerste steen gelegd op 8 oktober 1909 door Pieter Loopuyt, kleinzoon van de Schiedamse bankier en Jeneverfabrikant Pieter Loopuyt, die in 1849 in zijn eentje de polder Koegras had gekocht. In 1919 bezochten koningin Wilhelmina en prins Hendrik met hun 10-jarige dochter prinses Juliana het kerkgebouw en tekenden de kanselbijbel.

Historische Markt in de Beatrixstraat
De Visbuurt telt 37 monumenten en 29 beeldbepalende panden, categorie 1, minst beeldbepalend en 23 beeldbepalende panden catagorie 2 meest beeldbepalend.
De Belangenvereniging Visbuurt had haar kraam ingericht met foto's van een aantal van deze monumenten en beeldbepalende panden uit de buurt. Ook waren er een drietal fotoborden geplaatst die werden gebruikt voor de Historische bordenroute, ook nu trokken deze borden veel bekijks. Op deze borden waren een aantal nog bestaande monumenten uit de Visbuurt te zien, maar ook veel mooie gebouwen die er niet meer zijn, zoals de Houtmolen "de Verwachting" van de gebr. Jansen. Er wordt over gesproken om de molen weer op zijn oude plek, het Vinkenterrein, terug te bouwen.
Daarnaast werd het boek "De Visbuurt in Den Helder 1810-2010" te koop aangeboden, de laatste 60 exemplaren stonden klaar om van eigenaar te wisselen. Marinus Vermooten maar ook Ko Minneboo hebben de boeken voor de nieuwe eigenaar kunnen signeren. Dat dit boek een echt collectors item belooft te gaan worden blijkt uit de verkoopcijfers: binnen een maand zijn er ruim 900 van de 1000 verkocht. Een 2e druk van het boek zal er niet komen, dus als u overweegt om het boek tijdens de feestdagen cadeau te gaan doen dan is het slim om het nu al aan te schaffen. Bel voor vragen over levering van het boek naar 06-36266195. (er zijn nog 15 boeken te koop, dus wees er snel bij!!)

  Anton Zwart, hier nog druk bezig bij het helpen van het inrichten van de kraam van de BVV.

Hieronder loopt hij als gids een groep belangstellenden rond te leiden door de Visbuurt.Veel te bezichtigen tijdens Open Monumentendag

Geschreven door Saskia van Kuik van Den Helder Actueel

Den Helder - Naast alle bekende plekken zoals Willemsoord, Fort Kijkduin en de kerken, waren er zaterdag tijdens Open Monumentendag ook een paar 'nieuwkomers'. Er werd gewandeld in de Visbuurt, de markt had een 'historisch' tintje en de Kunsthal een speciale tentoonstelling.

Door het zonnige, maar niet al te warme weer waren zowel de binnen- als buitenactiviteiten tijdens Open Monumentendag uitnodigend om te bezoeken. Aan de hand van het boekje 'Even buurten bij verborgen schoonheden' kon het belangstellende publiek op de fiets of wandelend langs de linie, de forten en vele kerken, maar ook door buurten als Tuindorp en Oud Den Helder. Aan het eind van de markt (Kanonnenpleintje) was een historische markt ingericht. "Jammer dat niet alle kramen bezet zijn, maar op zich is zo'n Historische markt een versterking van de zaterdagmarkt", liet Jan Roelofsen weten.
Op de markt was een kraam met artikelen die verkocht werden ten bate van het Lichtschip, Fort Kijkduin was present en het drietal Jan Bremer, Ben Mooiman en Jack Ambriola verkocht er hun boeken over de begraafplaats. Herman Witteveen stond met een team van de Helderse Modelbotenclub voor het eerst op de markt. "We zijn gevraagd of we hier wilden gaan staan. Vanmorgen zijn we eerst gaan varen op het Helden der Zeeplein en nu staan we vanaf tien uur hier", vertelt hij. Uiteraard leende de Bassingracht zich tussendoor ook prima om de boten te laten varen.


Modelboten op de markt


S. Krijnen


Voormalig slachthuis

Ledenwerving
De Helderse Historische Vereniging gebruikte de markt tevens om nieuwe leden te werven. "Er hebben zich in ieder geval drie mensen opgegeven. Maar er komen ook veel mensen om de boeken te bekijken, herkennen dingen die op de foto staan, zoals een boot die van een Opa was geweest of de speelplaats in Tuindorp. We kunnen volgende keer wel een tafel neerzetten voor een theekransje", lacht Maarten Noot. Enige spelbreker op de markt was de wind, die regelmatig de kaarten en spullen van de kramen deed waaien.
Bij Kunsthal 52 was een expositie ingericht van foto's over Den Helder en het werk van architect Krijnen. Ook hier veel mensen die herinneringen ophaalden. "De belangstelling was heel aardig, maar eigenlijk wordt Monumentendag altijd wel goed bezocht. Als het maar over Den Helder gaat zijn de mensen heel betrokken", aldus Anita Mandemaker. Fia Smit genoot vooral van de reacties. "Je hoort de mensen hun hele verleden oprakelen bij de foto's, hier heb ik gewoond, dat was mijn kleuterschool, zo liepen we erheen, het is zo leuk".

Visbuurt
Tijdens de open Monumentendag kon de wandeling door de Visbuurt, naar aanleiding van het 200-jarig bestaan, voor de laatste keer onder leiding van gids Anton Zwart gelopen worden. Een groep van ongeveer tien mensen liet zich aan de hand van gebouwen, borden en wetenswaardigheden door Zwart amuseren. Zo leerden de wandelaars dat er meer dan 125 winkeltjes in de Visbuurt waren "op iedere hoek van de straat", dat het gebouw van de apotheker binnen minstens zo authentiek is als de buitenkant en dat de Gaper die vroeger aan de buitenkant stond, inmiddels naar binnen was verhuisd nadat het een keer in de gracht belandde.
Onder de deelnemers mevrouw Aagje Kelder Bot. "Ik ben geboren en getogen in de Visbuurt, in de Gasstraat. Mijn ouders woonden hier ook en ik kwam uit een gezin met zestien kinderen", vertelt de 95-jarige dame, die zich nog heel veel herinnert van de buurt. Regelmatig bevestigde zij de verhalen van Zwart en af en toe verbeterde zij hem of zorgde ze voor de noodzakelijke aanvulling. Tijdens de wandeling sloot Herman Erwin Edward baron van Asbeck aan. Bij de gedenksteen wilde hij zelfs wel even poseren. "Eigenlijk weet ik nog maar heel recent van het bestaan ervan en Monumentendag was een leuke aanleiding. Ik ben ook bij het Marinemuseum geweest en verder wil ik zo veel mogelijk van de stad zien. Ik heb bewondering voor al het werk dat hier wordt verricht met Monumentendag. Dat de straat overigens de naam Van Hogendorpstraat kreeg, was geen toeval, want de grootvader van mijn grootvader was Gijsbrecht van Hogendorp", vertelt de baron. Over Den Helder zegt hij: "Het lijkt me een prima stad om in te wonen".Schoolproject Jac. P. Thijsseschool
"Zo is de Visbuurt ontstaan"

De Jac. P. Thijsseschool heeft naar aanleiding van het 200-jarige bestaan van de Visbuurt aandacht voor de buurt en groep 5 heeft daar een werkstuk over gemaakt, er is een strooien huisje nagemaakt. De Helderse Historische Vereniging heeft een presentatie gehouden over wonen in de Visbuurt en Anton Zwart, Maarten Noot en Bert van Gent hebben de historische route nogmaals met de kinderen gelopen.
Uiteraard wilden zij ook heel graag even in de oude politiecel aan de Spoorgracht 42 een kijkje nemen. De voorzitter van de BVV, die boven dat oude politiebureau woont, heeft de deur van deze nog in oude staat verkerende cel voor ze geopend en hen op een ijsje getrakteerd.

De kinderen hebben van dit alles aantekeningen gemaakt zodat zij eerst een rondleiding kunnen gaan geven aan niemand minder dan Anton Zwart, zodat hij kan horen in hoeverre zij de verhalen van de rondgang hebben opgepikt. Daarna kunnen ze de route met hun ouders, grootouders en overige belangstellenden gaan lopen om nogmaals hun verhaal te gaan doen en zij ook op de hoogte worden gebracht van hun Visbuurt.Artikel ingestuurd door Juf Anja Bijker

Thema : "Zo is de Visbuurt ontstaan"

Vanaf de eerste schooldag waren de kinderen van groep 5 zeer betrokken bij de feestweek van de Visbuurt. Het feit dat "hun" wijk al 200 jaar bestaat ..... geweldig fascinerend.
Het Stroodorp op de Vismarkt is vaak ingebracht door de kinderen. Langzaam maar zeker wilden de kinderen meer weten over de historie van hun woonwijk.

Drie enthousiaste mannen hebben de rondleiding, uitgevoerd tijdens de feestweek, in kinderuitvoering met de klas over gedaan. GEWELDIG vonden de kinderen van de klas het.
De kinderen hebben enorm veel nieuwe woorden geleerd, ook van en over hun eigen huis. De kinderen zijn zo enthousiast dat zij het heel graag aan hun ouders, oma's en opa's en eigenlijk iedereen die het maar horen wil, willen vertellen. Dit gaan zij ook doen en wel op vrijdag 22 oktober 2010. De mannen (meneer Zwart, van Gent en Noot) zijn al uitgenodigd.

Ook even kijken bij de renovatie en herstelwerkzaamheden van het patronaatsgebouwtje van de voormalige Olvookerk. Behoud van historische en beeldbepalende panden in de Visbuurt is van belang om de geschiedenis van de buurt levend te houden.Nelleke Dokter-Konijn overleden

Nelleke Dokter-Konijn (1947-2010)


De Visbuurt heeft een artistieke persoonlijkheid verloren.
Op woensdag 22 september is onverwacht overleden Nelleke Dokter-Konijn, zij mocht slechts 63 jaar worden.
Deze kunstenares die een atelier heeft op de Bassingracht, had een zeer bijzondere manier om kunst neer te zetten.

Nelleke Konijn was samen met haar in 2002 overleden echtgenoot Jan Dokter, grondlegger van het Expressiecentrum, de voorloper van het huidige centrum voor kunsteducatie Triade. Zij gaf ook jarenlang les in textiele werkvorming. Zij bekeek de wereld met een textiel-oog, zoals zij dat zelf uitdrukte. Met het materiaal ging zij vindingrijk om. Nelleke Konijn maakte ingetogen sieraden, maar ook grote sculpturen met materialen als elektriciteitsdraad en wilgentenen.
Vorig jaar heeft Nelleke een prachtig mooi kunstwerk gemaakt voor de Woningstichting dat zij in november heeft overhandigd en de toepasselijke naam "droomhuisjes" heeft gegeven.

   

Drie identieke 'droomhuisjes' in de vergaderruimte van Woningstichting

Nelleke Dokter-Konijn geeft tijdens de uitreiking tekst en uitleg

Huisjes waarvan de bodem, het dak of de gevel aan een draadje hangt, waar alleen nog even aan getrokken moet worden om ze compleet te maken. Dit idee speelt in mijn werk al heel lang een rol.
Het idee werd geboren toen ik in 1988 deelnam aan een internationale tentoonstelling in Alden Biesen (België). Ik exposeerde daar mijn werk van de 12e biënnale van Lausanne, dat bestond uit grote, met veel gaten doorboorde driehoeken van acrylaatglas. Door de gaten 'borduurde' ik kabel en zo ontstond de verbinding en dus de constructie. Ik ontmoette daar de Franse kunstenares Marie Rose Lortet. Zij maakte huisjes van verstijfd kant met gebreide onderdelen, die een verhaal vormden.

Wij bleven contact houden. Met de jaarwisseling stuurden wij elkaar goede wensen, zij op haar manier (een gebreid landschapje) ik op de mijne. Ik stuurde haar een plattegrondje van een huisje uit halftransparant papier, vooraf gevouwen en aan de randen voorzien van een rood draadje. Als ze aan het draadje zou trekken, ontstond een huisje.

Met dit idee ben ik blijven spelen, samen met mijn man, de beeldhouwer Jan Dokter. Reflecterend op elkaar en ieder op eigen wijze maakten wij allerlei uitslagen van huisjes, tekeningetjes waarop ook de plek van de draadjes werd aangegeven. Bij Jan werden het zelfs grote 'vouwbeelden': laminaten van bijvoorbeeld aluminium en hout met daartussen een textiele (en dus flexibele) laag. Door de aangebrachte gaten werden keggen gestoken, waardoor de plaat ruimtelijk werd.

Ik heb veel later, na de dood van Jan, het idee en dus de draad weer opgepakt. De tekeningen ben ik op plexiglas gaan 'borduren' met lood- en zwart perlon-draad in combinatie met graveerwerk.

Toen ik door Woningstichting werd benaderd om een voorstel te maken voor de vergaderruimte van de Raad van Commissarissen leek het mij een mooi idee om één van mijn 'droomhuisjes' als reliëf uit te voeren. Dit reliëf bestaat uit drie elementen, drie identieke 'huisjes' die, door ze te bewerken en op verschillende manieren aan de muur te bevestigen ieder een eigen identiteit krijgen. In het graveerwerk van het middelste huisje herken je het stratenplan van de directe omgeving van 'De Vijfsprong', het gebouw van Woningstichting.

Tijdens de indrukwekkende uitvaart werden deze droomhuisjes door dhr. Ben Mooiman aangehaald, een opdracht die Nelleke kon uitvoeren met de gedachte dat haar grote liefde Jan, mede bedenker van de uitvoering van deze huisjes, in nagedachtenis meewerkte om tot het juiste resultaat te komen. Dhr. Mooiman, die er voor zorgde dat het beeld "de Baadsters", dat door Jan was gemaakt, maar door zijn vroegtijdig overlijden nog niet geheel af, kon worden geplaatst op het woonplein van de Woningstichting. Vrienden van Nelleke hebben het beeld, dat in de tuin van haar woning stond, afgewerkt alvorens dit op het "Woonplein" werd neergezet en nu voor een ieder die bij de Woningstichting komt te bezichtigen is.

Nelleke's goede vriendin Carla, ook weduwe, ging een grote rol spelen in het leven van Nelleke, samen op vakantie, samen leuke dingen doen, er werden nieuwe ideeën gespuid en plannen gemaakt voor de toekomst. Samen klommen ze uit een diep dal waarin beiden na het overlijden van hun geliefden in beland waren. Maar een korte, alles verwoestende bacteriële ziekte maakte aan dit alles wederom een einde.
Carla beloofde tijdens haar toespraak op de uitvaart te zorgen dat Nelleke en haar kunstwerken niet vergeten zouden worden.

Nog een aantal van haar kunstwerken zijn hieronder afgebeeld.


"Over water"


"Delen om mee te vliegen"


De Belangenvereniging Visbuurt wenst de familie van Nelleke, Carla, vrienden en collega's sterkte toe in het vinden van een plek voor het enorme gemis en de leegte die zij achterlaat.

Nelleke, bedankt voor zoveel mooie kunstwerken!Dichtwedstrijd

De Helderse Courant heeft een gedichtenwedstrijd uitgeschreven. De winnaars van deze wedstrijd zijn Luc Mermuys (1e), Frederick van Sluis (2e) en Jelly Bravenboer-Hamstra (3e).
2 Gedichten die ingezonden waren trokken mijn speciale aandacht, mijns inziens zijn de schrijvers nauw betrokken bij de Visbuurt: het gedicht van Tini Riemersma en het gedicht van F.J. v/d Spek- Goudswaardt.

"De Brugwachter" van Tini Riemersma

...........................................................................

Als je vroeger op school te laat kwam
Hadden we altijd ons smoesje al klaar

Hoe ongelofelijk het soms ook mocht klinken
Het was ook wel eens een keertje waar

Dat de brug net was geopend
Of Juf, de overweg was net dicht .....
Dat waren hier de gangbare leugens,
Die wij vertelden met keihard gezicht.

Welk verhaal zal de jeugd er nu voor verzinnen?
Want de overweg is weg en een tunnel verscheen.
Geen brug in Den Helder die is er meer draaibaar,
Zodat met draaibrug ook de brugwachter verdween.

Wat was 't romantisch als toen door de grachten,
Een vrachtboot voer, of woonboot werd verplaatst.
't Was soms vervelend, maar toch ook gezellig.
Wanneer bekeken we de brugwachter voor het laatst?

Iedereen raast dagelijks voorbij nu,
Snel naar het werk toe en gauw weer terug,
Alleen een stoplicht houdt ons nog tegen ....
Nooit meer 'n brugwachter bij een geopende brug.

...........................................................................

Dit gedicht deed mij denken aan de tijd dat Reier Dol brugwachter was, hij was de laatste brugwachter die de bruggen van de Bassingracht, Spoorgracht en Steengracht/Fabrieksgracht opendraaide, want de bruggen werden allen afgesloten. De woonboten verdwenen uit de Spoor- en Bassingracht, de kolenschuiten en de houtboten voeren allang niet meer richting Gasfabriek en Houthandel Vinken.

Het volgende gedicht is ingezonden door de dochter van mevrouw v/d Spek-Goudswaardt, J. Ambriola-Zagt, en heet "Weemoed".

"Weemoed" van Mw. v/d Spek-Goudswaardt

...........................................................................

Toen ik terug kwam uit de Japanse tijd
Ik zag Den Helder na de strijd
Toen dacht ik wat is jou overkomen
Is dit de stad van mijn dromen?
Waar ik altijd zoveel van hield
Zo harteloos en wreed vernield.

Nu is er wel veel opgebouwd
Maar het is niet meer zo vertrouwd
En 't slopen gaat ook steeds nog door
Er ging al zoveel moois teloor
Het zal wel de vooruitgang zijn
Maar het doet een Nieuwedieper pijn

't Vertrouwde eigen om je heen
dat langzaam voorgoed verdween
Het Ankerpark met bomen oud
Wat werd je zakelijk en koud

De Buitenkant, plek van mijn jeugd
Is ook niet meer een bron van vreugd
En dan 't plantsoen zo lief'lijk toen
Waar is het gebleven al dat groen?

Ik zeg heel zacht want ’t doet me zeer
Je bent mijn Heldertje niet meer.

...........................................................................

Mevrouw Ambriola heeft 2 verhalen aangeleverd voor het boek "De Visbuurt in Den Helder 1810-2010" over de tijd dat zij terug kwam van de Japanse bezetting naar Den Helder, beide verhalen zijn in het boek gepubliceerd. Beide gedichten hebben mij als Visbuurter geraakt omdat ze mijns inziens nog van deze tijd zijn en over de Visbuurt gaan.Vrijwilliger bedankavond

Zaterdagavond 25 september van 20.00 tot 24.00 uur hebben de vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de Visbuurtweek 2010 van het bestuur de vrijwilliger bedankavond gekregen.
Alle vrijwilligers verdienden het om eens even lekker weg te zijn en te genieten van een hapje, drankje, een gezellig muziekje in een ontspannen sfeer. Het enige dat zij hadden te doen is genieten van terugblikken en leuke gesprekken over de Visbuurtweek en dansen op de muziek van Mario Vanacker. Ruim 100 vrijwilligers van jong tot oud, hele gezinnen zelfs, hebben zich ingezet voor de feestweek.


Het bestuur spreekt de aanwezigen toe
(Hannie ontbreekt)


Mario Vanacker
 

Ook op deze vrijwilligersbedankavond kunnen we weer met veel plezier terug kijken. Dhr. Hennie van Deursen sprak de woorden uit: "Vroeger was een bewoner van de Visbuurt pas een Pilower als zijn ouders en grootouders in de Visbuurt geboren waren. Maar een echte Pilower is diegene die de Visbuurt in zijn hart draagt en daar alles voor wil doen". En zo is het.
Ook haalde hij aan dat in het verleden, toen er jaarlijks een Visbuurtweek werd gehouden en er ook zo veel vrijwilligers actief waren, nog nooit een vrijwilliger bedankavond was aangeboden. Niet dat zij dat zo graag hadden gekregen maar de waardering die het huidige bestuur aan haar vrijwilligers geeft wordt wel weer kenbaar gemaakt en gewaardeerd.
Een van de aanwezige vrijwilligers heeft een gastoptreden gegeven en zong in duet met Mario een paar liedjes van Andre Hazes, ook Hennie van Deursen liet zich met zijn zangkunsten niet ongehoord en vertolkte het liedje "Bruine ogen". De sfeer zat er goed in, ook al waren niet alle genodigden aanwezig, zij die er waren hebben er een gezellige boel van gemaakt.

Josina Sluiter nam tevens het woord en wilde zeer graag benadrukken dat bestuurslid Jaco Batenburg enorm veel werk verricht heeft tijdens de Visbuurtweek.

En zo is het ook, als voorzitter van de Belangenvereniging Visbuurt, heb ik van héél dichtbij gezien wat een enorme klus hij heeft neergezet. Maar ook de bestuursleden Hannie en Anton hebben zich op hun taken uit de naad gewerkt, onzichtbaar maar toch heel hard werken. Maar Jaco, ik en zeker Anton en Hannie hebben zich met veel plezier bestuurlijk uit de naad gewerkt om het de bezoeker van de Visbuurtweek naar de zin te maken. Géén van allen wensen we in de spotlights te staan, maar als voorzitter ontkom je er vaak niet aan. Maar dat nam niet weg dat naast mij daar nòg drie bestuursleden in de belangstelling hadden moeten staan.
Maar ook wil ik Bert van Gent niet vergeten, deze voormalige voorzitter van de Belangenvereniging Visbuurt is met zijn bijna 80 jaar gedurende de hele Visbuurtweek van 's morgens 9 tot 's avonds 23.00-24.00 uur in de weer geweest, maar ook in de voorbereidingen is hij zeer actief en behulpzaam geweest. En zo zijn er nog een aantal mensen, zoals Gerrit Wellerdieck, Bas Ouwens, Petra Alders, Hennie van Deursen. Dus wil ik graag zeggen, Jaco, Hannie, Anton, Bert, Petra, Bas, Gerrit en Hennie jullie zijn allemaal kanjers!!!!!!!!!!!

Maar de pluim gaat ook uit naar alle vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt een Visbuurtweek met al haar facetten neer te zetten, zonder hun inzet kan je als bestuur niets, helemaal niets. Wat ik in de loop van de diverse interviews al heb aangegeven, iedere vrijwilliger die een bijdrage heeft geleverd aan de Visbuurtweek, hoe klein ook, is van enorm belang geweest, door hun bijdrage kon dat grote rad draaien, want een ieder is dat kleine tandje in dat grote rad. Valt er zo'n tandje uit, draait het rad niet meer!
We moeten ook niet vergeten dat de auteurs van het boek een heel belangrijke bijdrage hebben gegeven aan de Visbuurtweek, door hun onderzoek en aanleveren van materialen is de werkgroep Hist. Borden mede aan informatie gekomen die uiteindelijk op de borden geplaatst zijn. Daarnaast de Helderse Historische Vereniging die fotomateriaal heeft aangeleverd. Het heeft een heel mooi en vooral blijvend naslagwerk opgeleverd, een geschiedenis boek over de Visbuurt met nog nooit eerder vermelde informatie.
Ook alle deelnemende instellingen uit de buurt zoals het Leger des Heils, Avalon, Stichting Dak en Thuislozenopvang, Jutter en Viskom, Jac. P. Thijsseschool en verzorgingshuis Prinses Margriet, de cafe's Woud en de Bierbron, Sponsoren, Gemeente, Woningstichting, Actief Talent, Stichting Present en de maatschappelijke stagieres van het TOC hebben daartoe bijgedragen, ook zonder hún inbreng doe je als bestuur niets. De ondersteunende fondsen, Oranjefonds, VSBfonds en de KNHM hebben door hun financiële steun bijgedragen. Bewijst maar weer dat je met elkaar een vuist kunt maken en dingen voor elkaar krijgt die anders onmogelijk zijn, één geoliede machine waren we samen. Wat betreft het bestuur willen we weer een dergelijk feest neerzetten, wilt u dat ook? Meld je aan en doe weer mee.

  

Er zijn tijdens de Visbuurtfeestweek filmopnames gemaakt. Het bestuur had gehoopt dat de DVD die hiervan samengesteld zou worden, op deze bedankavond gereed zou zijn maar dat was helaas niet het geval. De DVD zal aan de vrijwilligers worden uitgereikt zodra deze in het bezit is van het bestuur.Vlaai van de Week

In het Zondagochtendblad van 3 oktober wéér een verrassing voor de Belangenvereniging Visbuurt: de vereniging is door Visbuurtbewoonster mevrouw M. Jonk-Koridon genomineerd voor de Vlaai v/d Week, en zijn als winnaar uitgekozen. In het artikel is te lezen:

Janna van Os, maar ook haar medewerkers, die verdienen de Vlaai v/d Week. Zij hebben met elkaar de feestweek van het 200-jarige Visbuurtbestaan georganiseerd, en dat deden ze fantastisch. "Hier zijn ook Ko Minneboo en Marinus Vermooten mee bedoeld", schrijft M. Jonk-Koridon aan de redactie. "Zij hebben het fijne boek 'De Visbuurt in Den Helder 1810-2010' gerealiseerd. Voor velen was het een feest der herkenning. Tevens een compliment maken voor de vele vrijwilligers, maar dan zou het voor iedereen maar een héél klein stukje vlaai worden. Vandaar dat ik me beperk tot deze personen".

Mevrouw Jonk, namens het bestuur van de Belangenvereniging Visbuurt en de auteurs Ko Minneboo en Marinus Vermooten, hartelijk dank voor uw lieve attentie, we zullen de vlaai in een gezellige sfeer met elkaar opeten.Eindgesprek jury "Kern met Pit"

De Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij heeft een wedstrijd uitgeschreven, Kern met Pit. De Belangenvereniging Visbuurt had zich daarvoor aangemeld met het programma van de Visbuurtfeestweek met als slogan "Trots zijn op je buurt".

Vlak na de aanmelding is de jury bij de voorzitter thuis geweest om te horen wat de ideeën waren om de Visbuurtfeestweek uit te voeren en wie daarbij zouden worden ingeschakeld, wat de doelen waren en welke resultaten de BVV hiermee uiteindelijk wilde behalen. In nieuwsbrief nr. 1 is over dit project verslag gedaan.

Tijdens de Visbuurtweek zijn de 3 heren al door de Visbuurt gelopen en 's avonds op de openingsavond geweest. Zij waren zeer verrast door de vele interessante informatie die verteld werd en hebben genoten.
Op 4 oktober zijn de 3 juryleden weer bij de voorzitter terug gekomen om te horen wat het eindresultaat is geworden.

In gesprek met de voorzitter vroegen zij hoe de Visbuurtfeestweek was verlopen en of het geworden was zoals er werd verwacht. De voorzitter kan alleen maar enthousiast reageren, 95% geslaagd. Op de vraag of het gelukt is om de bewoners van de diverse nationaliteiten ook enthousiast te krijgen en of zij hebben deelgenomen aan Kleurrijkplein moet de voorzitter antwoorden dat het niet in zijn geheel gelukt is om de buitenlandse visbuurtbewoners betrokken te krijgen zodat zij hun eigen afkomst gingen presenteren, bij de muziekoptredens waren zij wel aanwezig.

De voorzitter heeft alle nieuwsbrieven, een flyer, poster, wenskaartjes meegegeven. Tevens heeft zij laten zien hoeveel krantenartikelen er waren over de Visbuurtweek. Alle gegevens zullen de heren doorspelen naar de hoofdjury van Kern met Pit in Arnhem die eind oktober beslissen welke Kern heeft gewonnen. Er is het verzoek om de DVD, als die klaar is, door te sturen naar de provinciale jury zodat deze met de rest van de zaken mee gestuurd kan worden naar Arnhem.

De heren adviseerden wel om ieder jaar een deel van het feest te organiseren om de vrijwilligers betrokken te laten blijven omdat 5 jaar wachten voor de volgende feestweek wel erg lang is.

Er worden al weer nieuwe plannen gemaakt voor een volgend evenement, wat dat precies gaat worden kan ik nog niet vertellen. Uiteraard houden we eerst overleg met buurbewoners en zullen we hun wensen aanhoren en hun aanmeldingen afwachten.
Wij hebben er zin in en zitten al vol ideeën, maar het is niet alleen aan ons om dat te bedenken dat doen we weer met z'n allen. Ik ben wel benieuwd welke leuke ideeën er nu weer uit de hoge hoed worden getoverd.Vergadering BVV d.d. 7-10-2010

Op donderdag 7 oktober kwamen Moniek Bot en Toon v/d Kamp naar de vergadering van de Belangenvereniging Visbuurt(BVV) om, mede namens andere buurtbewoners, te praten over hun plannen voor een Feestdag volgend jaar met Burendag.
Alle bewoners uit de Visbuurt zijn van mening dat er volgend jaar weer een Visbuurtweek gehouden zou moeten worden. Het bestuur van de BVV is van mening dat dat financieel niet haalbaar is, maar wil wel een feestdag houden. Met deze bewoners is afgesproken dat de plannen op papier gezet gaan worden, uitgewerkt worden en begroot. Namens het bestuur van de BVV gaat Hannie Maasland in de stuurgroep plaatsnemen, deze stuurgroep zal de regie in handen hebben. Half januari zal deze groep bij elkaar komen in Buurthuis de Viskom om werkgroepen samen te stellen, vrijwilligers kunnen zich nu al melden bij Hannie Maasland (06-51581538) of Toon van de Kamp (06-22663655).
Zoals dat met de Visbuurtweek ook is gegaan, zullen vele enthousiaste vrijwilligers de diverse onderdelen van het plan uitwerken en neer zetten. Hiermee willen we de vele vrijwilligers van de Visbuurtweek betrokken houden bij het buurtwerk in aanloop naar de Visbuurtweek dat waarschijnlijk in 2013 weer zal worden gehouden. De Belangenvereniging Visbuurt zal het hele project steunen, maar zal ondertussen werken aan de plannen voor de Visbuurtweek en het project dat voor 2012 op stapel komt te staan.In 2011 een Visbuurtdag, in 2013 weer een feestweek!

Geschreven door Ronald van Rietschoten | 8 oktober 2010 | Den Helder Actueel

Den Helder - De Visbuurt krijgt in 2013 weer een feestweek en per 1 maart 2011 krijgt de Belangenvereniging een nieuw dagelijks bestuur. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de donderdagavond 7 oktober 2010 gehouden Algemene informatie- en inspraakvergadering van de Belangenvereniging Visbuurt (BVV).
Om een ieder in 2011 en 2012 toch wat tegemoet te komen en de vrijwilligers gemotiveerd te houden, hebben enkele bewoners het idee gelanceerd om festiviteiten uit het draaiboek van de laatste week te gebruiken. Zo zou er volgend jaar september onder de noemer 'Visbuurtdag' in en rondom buurthuis de Viskom een burendag met muziek, barbecue en markt kunnen plaatsvinden. De bedoeling is de bewoners uit de hele wijk er bij te betrekken die dan zelf, onder de hoede van het BVV bestuur, de klus klaren.

Volgens wijkmanager Cees Pieterse moet je de organisatie vooral in handen geven van de bewoners zelf, waarbij ze ook zelf moeten zorgen voor de benodigde financiën. Dat is volgens Pieterse een voorbeeld van wijkgericht werken. Het plan is de Visbuurtdag in 2012 op en rondom de Vismarkt te laten plaatsvinden.

 

Aftreden

Voorzitter Janna van Os: "Op de slotdag van het feest waren velen van mening dat het festijn ieder jaar moet plaatsvinden en niet om de 5 jaar. Wij zouden dat ook wel willen, maar bestuurlijk, organisatorisch en financieel is dat een onmogelijke opgave. Zeker volgend jaar, op de algemene ledenvergadering begin maart, treden na vele jaren bestuurslid Anton Zwart, secretaris Jan van den Berg en ikzelf af. Gelukkig hebben Jaap Kooijstra, Nienke Peek en Hannie Maasland zich als bestuurslid aangemeld. Zij zullen samen met penningmeester Jaco Batenburg het nieuwe bestuur gaan vormen".

De vertrekkende bestuursleden zullen volgens Van Os zeker niet definitief het podium verlaten. "Naast het ondersteunen van de nieuwe mensen hebben wij ons voorgenomen samen met de gemeente Den Helder het wijkveiligheidsplan af te maken. Dit oorspronkelijke pilotproject loopt al drie jaar en is door omstandigheden blijven liggen, maar moet zo spoedig mogelijk gestalte krijgen. Ook de sociale cohesie en buurtbinding, zeg maar alles wat te maken heeft met integratie, leefbaarheid en elkaar aanspreken, is voor ons en zeker voor het nieuwe bestuur een punt wat regelmatig op de agenda zal staan".

 

Nog 15 boeken

Na een rondje straatambassadeurs en op- en aanmerkingen richting de wijkconciërge van de stad binnen de Linie (Netty Kolsteeg), waren de bezoekers van de avond van mening dat de Visbuurtweek naar aanleiding van het 200-jarig bestaan voor 95 procent een doorslaand succes is geweest. Zelfs de penningmeester liet een glimlach en bemoedigend knikje zien. Hij sprak vooral zijn dank uit richting gemeente voor de prettige samenwerking. Van het boek 'De Visbuurt in Den Helder 1810-2010', geschreven door Marinus Vermooten en Ko Minneboo, zijn nog maar 15 exemplaren over. Dat betekent dat er 985 boeken zijn verkocht!Testnet De Jong Assurantiën CBM Printing Stichting Vrijwaard Webdesign Noord-Holland