Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder CIV Den Helder Aficom Accountants Bakkerij Dunselman AH Boonstra

Digitale nieuwsbrief nr. 2 | 6 juni 2010

Bestuurscommissie

Het Bestuur van de Belangenvereniging Visbuurt, te weten, Janna van Os (voorzitter), Jaco Batenburg (penningmeester), Jan van den Berg (secretaris), Anton Zwart en Hannie Maasland (lid), waren van mening dat zij met een te kleine groep waren om een dergelijk groot spektakel voor het eerst te gaan organiseren zonder de hulp in te roepen van mensen die de expertise in huis hebben.
Er werd een bestuurscommissie samengesteld, waarin personen wilden plaatsnemen die het bestuur konden ondersteunen en adviseren in de besluitvormingen die nodig is om tot een goed doordacht en onderbouwd projectplan te komen.
Op uitnodiging van de BVV namen de wijkmanager dhr. Cees Pieterse, de wijkagent dhr. Jan Bak, directeur SDTO dhr. Robbert van der Zee, Boekhouder dhr. A. Beerepoot, het Opbouwwerk mevr. H. Dijkstra, freelance journalist en bewoner R. van Rietschoten, en de heren B. van Gent en J. Kooistra (bewoners Visbuurt) zitting in deze commissie.

Het bestuur

Janna van Os   J. Batenburg   J. van den Berg   A. Zwart   H. MaaslandProgrammaraad

Daarnaast werd een programmaraad samengesteld die het aangeboden programma moest beoordelen op dekking begroting, diversiteit, veiligheid en of er voldoende vrijwilligers deelnemen om de activiteiten te kunnen volbrengen.
De volgende personen werden door de BVV benaderd: wijkconciŽrge mevr. Netty Kolsteeg, welzijnscoŲrdinator van de Stichting Vrijwaard mevr. P. Alders, jongerenwerker dhr. B. Ouwens en bewoner dhr. F. Klut.
Al deze mensen hebben zich meermalen verdienstelijk gemaakt in het organiseren van diverse festiviteiten dan wel manifestaties.
Na goedkeuring van het programma door de programmaraad werd er een advies gegeven aan de bestuurscommissie, die uiteindelijk haar advies aan het bestuur van de BVV gaf.
Het is het bestuur van de Belangenvereniging Visbuurt dat altijd het definitieve besluit neemt.Opening Visbuurtweek

De Belangenvereniging Visbuurt heeft de Wethouder Wijkgericht Werken, mevrouw Pia Bruin, een uitnodiging gestuurd met het verzoek de officiŽle opening te verrichten. Zij zal, indien mogelijk, deze opening met vťťl plezier verrichten.
Een Brassband zal met veel trommelgeraas vanaf de Jutter richting Vismarkt lopen, alwaar de deuren van het "Stroodorp" symbolisch worden geopend. Daarna vervolgt de stoet hun weg richting de Viskom, waar de officiŽle opening door de Wethouder zal plaatsvinden. Hierna zullen kinderen uit de Visbuurt ballonnen oplaten en kunnen de festiviteiten in de Visbuurt van start gaan.Presentatie boek 200 Jaar Visbuurt

"De Visbuurt in Den Helder (1810-2010)"

Op woensdagavond 18 augustus zal op de speciale bijeenkomst voor sponsoren en genodigden het boek "De Visbuurt in Den Helder (1810-2010)" worden gepresenteerd. Het boek is geschreven door ing. Ko Minneboo, voormalig waterbouwkundige bij RWS, en Marinus Vermooten, geschiedschrijver, beiden in hun jeugd bewoners van de Visbuurt. Beide heren hebben nog steeds zeer warme gevoelens voor de buurt en vonden dat de Visbuurt en het behaalde jubileum een boek waardig waren. Marinus stemde dan ook direct in, toen de BVV vroeg om het boek te gaan schrijven.

Ko Minneboo las in de krant over de Burendag die de BVV organiseerde en in het teken zou staan van het verzamelen van verhalen van bewoners uit de Visbuurt om te kunnen worden verwerkt in het boek over de Visbuurt. Ko stuurde een mail dat hij, als jonge Visbuurtbewoner, aan de ontwerptafel heeft gestaan voor het nieuwe bestemmingsplan 1974. Ko was ťťn van de strijders voor het behoud van de Visbuurt, nadat de gemeente te kennen had gegeven dat de Visbuurt met de grond gelijk zou moeten worden gemaakt. Ko kwam op de Burendag met de tekening van het ontwerp voor het behoud van de Visbuurt en krantenknipsels van de oprichting van de Belangenvereniging Visbuurt, de latere Stichting Visbuurtbelangen. De Vivowinkel van zijn vader in de Visstraat werd omgetoverd tot kantoor van de vereniging. VIVO werd veranderd in "Visbuurt Is Van Ons". Voor Ko het goed en wel doorhad zat hij in de organisatie van de Historische bordenroute en was hij medeschrijver van het boek over de Visbuurt. Ko verhaalt over de geschiedenis van de Visbuurt en Marinus verdiept zich in de beschrijving van de vele bedrijvige mensen die in de Visbuurt waren of nog in de Visbuurt zijn. Ko is tevens eindredacteur.
Ko Minneboo is voor zijn inzet in de strijd om het behoud van de Visbuurt, bij zijn vertrek uit Den Helder in 1976, benoemd tot erevoorzitter van de Stichting Visbuurtbelangen, deze titel zal hij wat betreft het huidige bestuur van de Belangenvereniging Visbuurt behouden.

De geschiedenis van de Visbuurt, zoals vele auteurs het in het verleden hebben beschreven, wordt nu heel anders belicht en de andere kijk op die geschiedenis van de Visbuurt wordt nu vastgelegd in het boek "De Visbuurt in Den Helder (1810-2010)".

Ten behoeve van het boek is er onderzoek gedaan in:

. Nationaal Archief te Den Haag
. Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers te Den Helder
. Rijksmuseum te Amsterdam
. Regionaal Archief Alkmaar
. Archieven Gemeente Den Helder
. Archieven en publicaties Helderse Historische Vereniging
. Diverse literatuur

Marinus Vermooten, geboren 9 januari 1946 in de Brouwerstraat en kort hierna verhuisd naar de Jonkerstraat, heeft verder tot zijn 12e jaar in de Gasstraat gewoond. Hij bezocht na het Nutskleutersonderwijs aan de Vismarkt de lagere school aan de overzijde. Zijn belangstelling voor geschiedenis bleek al op jeugdige leeftijd, want hij werd op zijn tiende jaar lid van de Openbare Bibliotheek in de Breewaterstraat en las toen al boeken over de historie van Nederland en zelfs ingebonden tijdschriften uit lang vervlogen tijden werden door zijn moeder aangevraagd, waar Marinus graag in bladerde.
Toch is hij qua publicaties een laatbloeier, want pas begin 1982 verschenen van zijn hand de eerste Terugblikken in het Helders Weekblad, een serie die binnenkort uit 1200 afleveringen bestaat.
Daar tussendoor startte hij met een onderzoek over spoorwegstations, fotografeerde NS gebouwen en rangeerterreinen en schreef drie boekwerken over dat onderwerp, dat landelijk aandacht kreeg middels enkele TV opnames (Sonja Barend, VARA en Van Gewest tot Gewest , NCRV). Het ging bepaald niet van een leien dakje, want de eerste uitgever liet niets van zich horen en middels een advocaat kreeg hij het manuscript in een plastic zak terug. De tweede uitgever kwam als een geschenk uit de hemel vallen. Want een Eindhovenaar, die artikelen schreef over de lichtstad, las een voorpublicatie over het spoorwegverleden van Eindhoven en vroeg of hij het manuscript voor zijn boek mocht gebruiken. Toen hij de voorgeschiedenis van de eerste uitgever vernam, bood hij Marinus een contract aan. Dat ging soepel, want hij werkte bij een uitgever in het Brabantse Hapert. Er zijn drie delen verschenen, al moest Marinus zelf voor de presentatie zorgen. Marinus werkte toen in de woningbouw, dus hij moest ook ís avonds veel arbeid verzetten. Hierna verschenen een aantal boeken over Den Helder, de laatste over Julianadorp. Hij is mede oprichter van de landelijke Radio/TV omroep Senioren Omroep Nederland (in feite de voorloper van MAX) en verder verschijnt dit jaar bij uitgeverij Emaus het eerste deel over de geschiedenis van de Nederlandstalige muziek in de naoorlogse jaren.

Het boek over de Visbuurt dat in samenwerking met Ko Minneboo is samengesteld geeft hem, zoals hij zelf zegt, extra voldoening, gezien zijn roots in de Visbuurt, waaraan hij dagelijks terugdenkt. Hij heeft er een fijne jeugd gehad en beleeft het nu weer intensief nu deze buurt zich opmaakt voor het 200 jarige bestaan. Het aardige is dat het huis in de Gasstraat, waar hij woonde, er nog staat en wanneer hij er voorbij fietst, komen bij hem weer heel wat emoties los, denkend aan zijn slaapkamertje vanwaar hij zomers de vrolijke muziek hoorde klinken vanuit het cafť 't Stuurrad van Henk de Haas. Het is voor hem de gezelligste buurt geweest in zijn 64 jarig bestaan.

Beide schrijvers menen, net zoals het bestuur van de BVV, dat het zeker de moeite waard is om dit boek te lezen. En daarmee de Visbuurt te leren kennen en te waarderen hoe de buurt is ontstaan, met hard werken en onvermoeibare inzet van mensen die erop gericht waren om hun woonomgeving leefbaar te maken. Tevens is het de bedoeling de gemeente te wijzen op de historische waarde van de Visbuurt en mede de verantwoordelijkheid te laten dragen voor het behoud van de diverse historische panden.
Burgemeester Koen Schuiling zal op 18 augustus het eerste exemplaar van het boek uit handen van de auteur Ko Minneboo ontvangen. Vanaf 19 augustus is het boek af te halen bij groentehandel van Os aan de Spoorgracht voor diegenen die op de voorinschrijving hebben gereageerd. Verder is het boek dan o.a te koop bij de Drie Boekjes, bij Tabaksshop Verijzer en Benzinestation aan de Ruyghweg en eveneens weer bij de groentehandel van Os aan de Spoorgracht.
Marinus wil zijn eigen bijdrage geven aan deze avond, maar dat zal nog even een verrassing moeten blijven.Gesprek met auteurs boek Visbuurt

(Interview afgenomen door R.van Rietschoten)
Het driehonderd pagina's tellende boek met nooit eerder vertoonde foto's over de Visbuurt krijgt de titel 'De Visbuurt in Den Helder 1810-2010'. Het eerste exemplaar zal op woensdag 18 augustus, tijdens de opening van de feestweek, worden overhandigd aan Burgemeester Schuiling. De auteurs Ko Minneboo en Marinus Vermooten hebben dan een geweldige prestatie verricht.
Vermooten, die in de Brouwersteeg en de Visstraat heeft gewoond is een echte piloŽr. "Dat kun je wel zeggen. Het is denk ik een jaar geleden, dat de voorzitter van de Belangenvereniging Visbuurt, Janna van Os, mij benaderde met de vraag of ik een boek over de Visbuurt wilde schrijven. Ik stond daar niet afwijzend tegenover en toch is het idee tot de laatste burendag in september blijven liggen. Daar ontmoette ik Ko, ook een oud bewoner van de buurt. We besloten het avontuur aan te gaan en in december 2009 sprongen we in het diepe. Het enige wat we tegen hadden, was de deadline op 1 juni. We zijn er zeven dagen in de week mee bezig geweest, daarna moest het voor de opmaak naar de drukker". Minneboo is het met hem eens. "Misschien een maandje langer, voor de puntjes op de i. Uit onderzoek bleek later dat de Visbuurt geen 150 maar 200 jaar bestond. Ik heb mij voornamelijk bezig gehouden met de eerste vijftig jaar en de strijd in de jaren 70 tegen het plan de buurt plat te gooien, Marinus heeft zich meer toegelegd op de periode daarna". Beide heren willen wel een tipje van de historische sluier oplichten. "In dit boek zal je de echte geschiedenis over deze bijzondere buurt lezen, geschreven met Visbuurt-ogen. Over dit stuk vastlegging zal nog lang nagepraat worden. Voor de centen hebben we het niet gedaan, daar is geen droog brood mee te verdienen. Het was in opdracht van de BVV, we hopen wel dat velen voor 24,95 euro het boek zullen kopen".Het originele ontwerp van de kaft van het boek is bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief nog niet vrijgegeven, maar let op deze vis ->
Voorinschrijven voor het boek voor slechts € 20,- kan tot 1 juli a.s. op www.visbuurt.nl of bel naar Janna van Os, tel. 06-36 26 61 95.
Vis


"Het Stroo Dorp"

Als onderdeel van het uitbeelden van de Geschiedenis van de Visbuurt worden de eerste woningen, niet meer dan hutjes van stroo en afvalhout, van de gravers van het Noord Hollands en Helders Kanaal nagebouwd. Hierbij zullen de bouwers Jaap Kooistra en Willem Kok geholpen worden door o.a. Stichting Present en een aantal scholieren van de bouwsector die op deze wijze hun maatschappelijke stage vervullen en tevens een stukje oud-Hollandse bouwnijverheid meekrijgen.


strodorp

Impressie uit het boek 125 jaar Visbuurt
van de heer H. Ottervanger
Kooistra en Kok

Dhr. Kooistra en Dhr. W. Kok


"Strooien hutjes, een kakdoos, knopen en steken"

(Interview afgenomen door R.van Rietschoten)
Jaap Kooistra en Wim Kok zijn verantwoordelijk voor het bouwen van het strooiendorp, bestaande uit drie types, en tijdens de hele Visbuurtweek te zien op het grasveld aan de Vismarkt. "We proberen aan de hand van tekeningen uit 1810 zo authentiek mogelijk deze hutjes na te bouwen. We zijn beiden opgegroeid in een boerengezin. Vooral oud hout, dat we nodig hebben, is geen probleem, de kunst was ongedorst stroo te vinden, maar via via zijn we erachter gekomen dat er in Medemblik een kar van dat spul staat, omdat daar een landbouwdag niet door ging. Ze vragen vijftig eurocent per garf, voor de duidelijkheid, een stel garven is weer een schoof. Zoals het er nu naar uit ziet hebben we die hele kar wel nodig. We hebben afgesproken, dat we dat in augustus gaan ophalen. Verder kunnen we al voorbereidingen treffen, zoals het bouwen van het casco. Ook komt er een oude kakdoos met krantenpapier uit die tijd te staan en gaan we voor het dorp knopen en steken. Dan hebben we er ook gelijk zicht op".
Tijdens het gesprek bleek dat zowel Jaap als Wim weten waar ze het over hebben. "De eerste bewoning bestond 200 jaar geleden uit deze strooien hutjes op de plek waar nu de Vismarkt ligt. 2.30 m hoog, 2.00 m breed en 3.50 m lang. Complete gezinnen, hoofdzakelijk bestaande uit gravers van het Noord-Hollands kanaal, sliepen daar in kribben. De mensen waren toen kleiner van formaat. We hopen op de maandag en dinsdag met hulp van medewerkers van de stichting Present en leerlingen van de bouwsector, deze unieke presentatie neer te zetten en anders zien de bezoekers hoe de hutten worden gebouwd. Ook niet erg toch? Vanwege de veiligheidsvoorschriften kan men er niet in, maar ze kunnen wel zien hoe het er van binnen uitgezien moet hebben".

Nader bericht: in het boek 200 Jaar Visbuurt wordt vermeld, dat er enkele stenen huizen dicht bij het Stroodorp stonden. Het oudste huis van de Visbuurt, daterend uit die tijd, staat in de Vijzelstraat.Testnet De Jong Assurantiën CBM Printing Stichting Vrijwaard Webdesign Noord-Holland