Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder CIV Den Helder Aficom Accountants Bakkerij Dunselman AH Boonstra

Digitale nieuwsbrief nr. 3 | 21 juni 2010

Aandacht voor de diverse activiteiten

Foto-expositie voormalige Stichting Visbuurtbelangen
Dhr. H. Ottervanger zal samen met Dhr. H. Vis een foto-expositie inrichten in het gebouw van het Leger des Heils aan de Vismarkt, waar te zien zal zijn de periode 1900 t/m 1970. Beide heren waren actief als bestuurslid in de Stichting Visbuurtactiviteiten.
Deze expositie is dagelijks te zien van 12.00 t/m 17.00 uur, op zondag vanaf 13.00 uur en gratis toegankelijk.In gesprek met Henrie Ottervanger

(Interview door R. van Rietschoten met H. Ottervanger)
"Van 1977 tot en met 1991 hebben er 14 Visbuurtweken plaats gevonden. Bij De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij bestond toen al een charitatieve afdeling, 'kern met pit'. Eigenlijk was het geen wedstrijd maar een soort van weddenschap voor bewonersgroepen die graag in of aan hun woonomgeving wilden verbeteren. Zo is de feestweek ontstaan. Dat het na 1991 niet meer lukte, had alles te maken met de verantwoordelijkheid en veiligheid. Die konden we niet meer bieden". Zegt Henrie Ottervanger, hij was van 1975 tot 1994 voorzitter van de Stichting Visbuurtbelangen en bestuurslid van de Stichting Visbuurtactiviteiten. De voorlopers van de huidige Belangenvereniging Visbuurt.
"Ik kan mij nog herinneren, dat buurtbewoners benieuwd waren naar het draaiboek. Dat was er helemaal niet. Dat zat in ons hoofd en met "ons" bedoel ik Wout Vermeulen, die nu al tien jaar geleden is overleden, en mijn persoontje. Naast dat wij vrienden waren, konden we elkaar blindelings vinden. Het is natuurlijk fantastisch dat het 200-jarig bestaan in augustus wordt gevierd met een nieuwe feestweek. Al heb ik mijn twijfels over dat 200 jaar. Ik heb daar met Ko Minneboo heel leuke discussies over gehad, waarbij we tot het gaatje gingen. Verder wil ik daar nu niet op ingaan, het is niet belangrijk. Het gaat erom dat dit feest een succes wordt.
In de voorbereiding ben ik geregeld door Ko en de voorzitter Janna van Os benaderd, vanwege mijn kennis en ervaring. Dat wil ik niet meer, het is nu aan anderen. Voor hulp of advies kunnen ze best bij mij aankloppen. We hadden ook nog wat centjes liggen van de slapende Stichting Visbuurtactiviteiten, die zijn als sponsorgelden naar het boek gegaan. Samen met een andere oudgediende, Hens Vis, presenteren wij van 18 tot en met 22 augustus in het gebouw van het Leger des Heils aan de Vismarkt een foto-expositie over de Visbuurt vanaf 1900 tot 1970, waarbij onze adresboeken van Den Helder zeker niet zullen ontbreken".
Dat de Heidemaatschappij zich nog steeds inzet voor buurtinitiatieven, blijkt wel uit het feit dat ze ook dit jaar een van de hoofdsponsors van de Visbuurtweek zijn.Presentatie Walvisvaart

Presentatie Walvisvaart met als thema: "Van Willem Barentsz tot Willem Barendsz"
Chris Heesters, voormalig opvarende van de Willem Barendsz, en André van Groenou, hobbyist en geďnteresseerde van de walvisvaart zullen een presentatie geven over het leven aan boord van de Willem Barendsz, het leven als walvisvaarder en de walvisvaart.
Tijdens de Visbuurtweek kunt u van woensdag tot en met zondag in verzorgingshuis Prinses Margriet een presentatie over walvisvaarders bezoeken. En als u daarover alles wilt weten, dan kunnen Chris Heesters en André van Groenou daar alles over vertellen : en met alles bedoelen zij ook alles.
Chris Heesters en Andre van GroenouIn gesprek met André v. Groenou en Chris Heesters

(Interview afgenomen door R.van Rietschoten)
Chris heeft in 1964 op 20-jarige leeftijd de laatste reis naar Antarctica op het Nederlandse walvisfabrieksschip De Willem Barendsz meegemaakt en André is al jaren geďnteresseerd in de walvisvaart.
"André is op de hoogte van de theorie, ik ben meer van de praktijk", zegt Heesters. "Via de Rijkswerf en de Kustwacht heb ik mij ingescheept als handlanger of werkman algemene dienst, later werd ik stoker. We waren van november tot mei met een aantal jagers onderweg en toen al merkte je dat de walvisvaart ten einde liep. We dobberden vaak wekenlang rond zonder een walvis te zien. Ik heb wel van die reis een opleiding tot scheepswerktuigkundige kunnen betalen. Ik ervaarde het niet als zwaar werk maar ben er wel trots op dat ik tot de laatste walvisvaarders behoor, die nog in leven zijn. In die tijd was de Zaanstreek en de Rijp het centrum van de walvisvaart. Veel mensen denken dat Den Helder en vooral Huisduinen daar ook bij hoorden, dat is niet zo. Wel kwamen er in de oude walvisvaart van 1650 tot 1800 zeelieden uit deze streek". André van Goenou weet te vertellen dat 25 Heldenaren in de periode 1946 tot 1963 zich met de vangst bezig hielden.
Hoe hebben de heren elkaar ontmoet? "Dat verzin je niet, de vrouw van Chris hield zich bezig met de administratie van judo vereniging Dun Hong en ik gaf les. Het moest zo zijn. We bezochten jaarlijks de reünie van deze stoere vissers, de laatste was in 2006 en in januari van dit jaar werd er weer een poging gedaan maar we hebben er niets meer van gehoord". "De interesse voor walvisvaarders is gekomen door het verzamelen van postzegels, zegt André. Ik wilde daarna alleen maar zegels met een walvis als afbeelding. Die gekte is steeds erger geworden. Het walvisvlees is lekker en kun je met biefstuk vergelijken. Van de traan werd onder andere margarine gemaakt en ook de cosmetica was geďnteresseerd. De baleinen waren bedoeld voor het maken van bestek en gebruikt als hormonen. Ook de wetenschap klopte aan de deur. Zij wilden onder andere weten hoe het mogelijk was dat de walvisogen op grote diepte en door de druk heel bleven".

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kom dan vooral kijken en luisteren bij verzorgingshuis Prinses Margriet en bekijk al het aanwezige beeldmateriaal en live-beelden. De beide heren zullen u alles vertellen en laten zien.Diapresentaties

Diapresentatie Helderse Historische Vereniging en PowerPoint Presentatie Zeeredders uit de Visbuurt verzorgd door Maarten Noot en Jan Krijgsman.
Er is enorm veel beeldmateriaal van de Visbuurt in de beeldbank van de Helderse Historische Vereniging, dat is allemaal in een presentatie samengevoegd en wordt afgespeeld in de Metro van het verzorginghuis Prinses Margriet. Dagelijks van 14.00 uur tot 17.00 uur kunt u deze beelden bekijken.
Visbuurt in vroeger tijden  Maarten Noot en Jan KrijgsmanPowerPointPresentatie Zeeredders doorde HHV

zeeredders Zeeredders. In de gouden tijd van de Visbuurt werden ze roeiredders genoemd. De vletterlieden die de schepen hielpen met in- en uitvaren, met laden en lossen, werden bij stormweer roeiredder. De lijst met namen is heel lang. Bij het schrijven van de geschiedenis van de Visbuurt mag je die geweldige mensen niet vergeten. Zeeredders en Nieuwediepers, een hele lange lijst van namen en gezichten.

Familienamen uit de Visbuurt die heel vaak voorkomen in de lijst met redders zijn:

zeeredders Been, Bijl, Bot, Dekker, Griek, Koningstein, Kramer, Krijnen, Kuiper, Lastdrager, Minneboo, Pronk, Rensmaag, Runnenberg, Smit, Stein, Veenstra, van Wijk en de Wit.

 

Deze mensen gingen met de vreselijkste weersomstandigheden en met gevaar voor eigen leven de zee op om een ander, die op zee in nood verkeerde, te redden. Deze personen worden genoemd in de presentatie, het is zeker de moeite waard om te gaan zien.
Toegang gratis.Historische bordenroute

Een 13-tal fotoborden worden ter gelegenheid van de Visbuurtweek verspreid door de Visbuurt geplaatst. Deze borden zijn samengesteld door Anton Zwart, Bert van Gent, Ko Minneboo, Maarten Noot en Janna van Os.
Gedurende de Visbuurtweek kunt u zich dagelijks melden op de Vismarkt, nabij de groentehandel van Van Os, om met een gids de route langs deze fotoborden te lopen. Op deze borden staat in het kort de geschiedenis van de Visbuurt vermeld, en zij verwoorden een aantal hoofdstukken uit het boek 200 jaar Visbuurt. Deze wandeling duurt ruim 2 uur. U hoort de geschiedenis van de Visbuurt, en wellicht kunt u nog oude herinneringen ophalen. U kunt vragen stellen of uw eigen ervaringen delen.
Er zijn géén kosten aan deze rondleiding verbonden. Tijdstip aanvang wandeling is 14.00 uur.
Bij grotere groepen (10 pers.) graag aanmelden via voorzitter@visbuurt.nl, of bellen met 06-36 26 61 95, dan worden er 2 gidsen ingeschakeld en 2 groepen geformeerd. Uw gids zal zijn: dhr. A. Zwart, dhr. Kikkert of dhr. van Gent. De auteur van het boek, Ko Minneboo, zal de wandeling ook een keer als gastgids meelopen.


auteurs en gidsen

B. van Gent, K. Minneboo, M. Noot en A. Zwart
bord historische route

Voorbeeld van een bord


In gesprek met Anton Zwart en Bert van Gent

(Interview door R. van Rietschoten)
"Dit vinden wij het leukste programmaonderdeel van de feestweek omdat wij tijdens onze bijeenkomsten zoveel schik en plezier hebben. Tijdens onze zoektocht naar het verleden van de Visbuurt, komen de verhalen en herinneringen los".
Aan het woord zijn Bert van Gent en Anton Zwart die samen met Jan Kikkert de gidsen zullen zijn van de historische wandelingen door de wijk. "Wij vertellen aan de hand van zichtbare overblijfselen zoals gebouwen, voordeuren en tegeltjes, het wel en wee van de buurt. Daar zijn er nog velen van, je moet alleen weten, wie wat en waar. Tevens komen er op diverse plekken grote borden te staan met historische afbeeldingen van o.a karakteristieke personen, objecten en bedrijven. Waar we erg trots op zijn, is een uit 1857 daterende uitvergroting van de vroegere gasfabriek, die na de Visbuurtweek aan de gevel van het verenigingsgebouw de "Jutter" blijft hangen. We zijn ze daar erg dankbaar voor, ook omdat het contact en de samenwerking zo goed is. De bedoeling van de ruim 2 uur durende rondleiding is, dat de mensen zich herkennen in het heden en verleden.
Het idee om met de Historische route meer te doen, is vijf jaar geleden tijdens een bedrijfsuitje ontstaan. Ondanks dat we geen geboren Visbuurters zijn, ontdekten we dat onze verhalen over de buurt goed overkwamen, meer groepen waren daarna geďnteresseerd in deze wandelroute. Tot nu toe hebben wij bijna 500 personen mogen rondleiden.
Bij vele raadsleden en burgemeesters hebben we met deze route aandacht gevraagd voor de problemen in de wijk. Ondanks dat er wel werd geluisterd en wij serieus werden genomen, is er daadwerkelijk niet veel van de grond gekomen.
De borden worden na de Visbuurtweek weer gebruikt tijdens de Nationale Monumentendag op 11 september. De VVV heeft een verzoek ingediend bij de Belangenvereniging Visbuurt om de Historische route weer te lopen en de borden op deze 11e september te plaatsen. Daar heeft de BVV graag gehoor aan gegeven. De directeur van de VVV, Jan Roelofsen is daar bijzonder enthousiast over. We spelen met de gedachte, nog in een pril stadium, voor een permanente tentoonstelling van de Visbuurtgeschiedenis op Willemsoord te maken. We willen bij deze ook onze dank uitspreken aan Hennie van Deursen, die de houten borden maakt en de firma CBM Printing, die de foto van de Gasfabriek op Trespa en de overige foto's afdrukt. Zij vonden de borden een schitterend initiatief en hebben er voor gezorgd dat de kosten betaald worden".Kleurrijkplein

KleurrijkpleinDe Visbuurt heeft bewoners uit 46 verschillende geboortelanden.
Om deze Visbuurtbewoners de gelegenheid te geven kennis te laten maken met deze geboortelanden, organiseert Avalon tijdens de Visbuurtweek in samenwerking met Leger des Heils en Stichting Vissalon het "Kleurrijkplein".
Om dit "Kleurrijkplein" te realiseren zijn we op zoek naar vrouwen, mannen, jongens, meiden en kinderen van alle leeftijden die op woensdagmiddag 18 augustus mee willen lopen in een modeshow!!
Wij zorgen voor passende begeleiding.

Oproep!! (bij voorkeur)
2 jongens en 2 meiden (tieners)
3 vrouwen. 2 mannen, en 1 kind.


Ook zijn we op zoek naar vrouwen, mannen en kinderen die klederdracht uit hun geboorteland willen laten zien op deze middag.
Kom je uit de Visbuurt, dan zijn we op zoek naar JOU!
Aarzel niet en bel: 0223 - 613 835 of mail naar: avalon@stichtingdewering.nl

Programma kleurrijkplein:
14.00 uur opening met welkomstwoord
14.30 - 15.00 uur modeshow 2e handskleding
15.00 - 15.30 uur muziek optreden
15.30 - 16.00 uur modeshow klederdracht diverse culturen
16.00 - 16.30 uur optreden buikdanseressen triade?
17.00 uur Afsluiting

De Kunstenaars Maria, Majo, Martine, Brigitte, Carlijn, Evert, Emo, Biem, Monique en Bill, die ook gehuisvest zijn in het gebouw van Avalon aan de Vismarkt 5, willen graag bekijken of zij een bijdrage kunnen leveren om het Kleurrijkplein een extra dimensie te geven, door bv. hun ruimte open te stellen voor bezichtiging.
Tevens denken zij aan: Het werken met kinderen op het binnenpleintje, de fietsenstalling, van Avalon of voor het gebouw, (een) tafel(s) buiten zetten en daar kinderen laten schilderen en tekenen, kleien of met karton en afvalmateriaal laten werken. (We houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen)Jeugdactiviteiten Brouwerstraat (tienkamp)

De bewoners van de Brouwerstraat zullen middels een spelprogramma met zelfgemaakte hindernissen/attributen ongeveer 100 kinderen bezig kunnen houden. Vermaak in de ruimste zin van het woord.
In de vorige Visbuurtweken hebben de bewoners van de Brouwerstraat een groot aantal kinderen een onvergetelijk onuitwisbaar vermaak aangeboden, waar velen nu nog over kunnen vertellen.
Het programma start om 12.00 en duurt tot ± 16.00 uur, de kinderen krijgen tussen de aktiviteiten door diverse lekkernijen aangeboden en voor de winnaars is er een leuke prijs.
Kosten € 1,- (te voldoen bij inschrijving) incl. drinken, ijs en snoep.
Brouwerstraat  BrouwerstraatIn gesprek met Bertus kramer en Frans Klut

(Interview door R. van Rietschoten)
Als er één straat is die in vorige edities nadrukkelijk aanwezig was, dan was het wel de Brouwerstraat. Naast diverse andere activiteiten waren die voor de kinderen in de Visbuurt wereldberoemd.
Bewoner Bertus Kramer blikt terug. "Toen we in oktober 2009 hoorden dat er een nieuwe Visbuurtweek zou plaatsvinden, zijn we in samenspraak met de Belangenvereniging direct met de voorbereidingen van de kinderspelen begonnen. Toen lag het initiatief bij alle bewoners van de Brouwerstraat, dat is dit jaar niet anders. Iedereen in deze straat heeft zijn aandeel en bijdrage. Het enige verschil is dat we onze versiering niet meer zelf hoeven te maken en onze kleinkinderen nu meedoen. Deze opzet verschilt na bijna twintig jaar enorm met de vroegere feestweken, maar kinderfeesten zijn van alle tijd.
Op woensdagmiddag 18 augustus van 12.00 tot 16.00 uur kunnen we in deze straat maximaal honderd kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar verwelkomen voor het waterkanon, spijkerbroek hangen, stokvangen, eendjes vissen, schatgraven, sjoelen, doel schieten, ringenwerpen en ballonnen pompen".
Frans Klut woont al jaren in deze straat en verbaast zich over de vele gemeentelijke regels waaraan men zich nu moet houden. "Het is normaal dat je vergunningen aanvraagt voor brandveiligheid, het beperken van de geluidsoverlast en het afsluiten van een straat. Ik ken de wegen binnen het gemeentelijke apparaat, maar anders ben je maanden onderweg. Je moet nu al een goedkeuring van de gemeente hebben als je met bewoners buiten wil zitten. Straks moet je nog een akkoord vragen als je buiten wil ademen. Ik wil maar zeggen: de regelzucht is enorm. Wij vinden dat je best enkele verantwoordelijkheden bij de mensen zelf kunt leggen. Maar het weerhoudt ons niet om op zaterdag 3 juli de attributen te maken die we nodig hebben. Omdat we ook prijsjes uitdelen, vragen we per kind 1,- euro".

Aanmelden kan bij:
Fam. Kramer, Brouwerstraat 36, telefoon: 622923 of
Fam. van Deursen, Brouwerstraat 40, telefoon 617371.Testnet De Jong Assurantiën CBM Printing Stichting Vrijwaard Webdesign Noord-Holland