Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder CIV Den Helder Aficom Accountants Bakkerij Dunselman AH Boonstra

Digitale nieuwsbrief nr. 7 | 16 augustus 2010

Postcodeloterij Fietstoertocht

(R. van rietschoten in gesprek met H. van Deursen)

In februari 2009 werd het opeens onrustig in het Helderse. Alle bewoners met de postcode 1781 die lid waren van de Postcodeloterij wonnen een fiets. In juni van dat jaar stonden 2500 van deze aparte en opvallende tweewielers op het terrein van Willemsoord op hun nieuwe eigenaar te wachten. Daarna waren deze stalen rossen niet meer weg te denken in en rondom Den Helder. Dat was de aanleiding voor Visbuurter in hart en nieren Hennie van Deursen om tijdens de Visbuurtweek op donderdag 19 augustus een Postcodeloterij Fietstoertocht te organiseren.
"Ik heb contact gezocht met Pieter Bruin van Halfords, zij waren destijds verantwoordelijk voor de uitgifte, Bruin reageerde gelijk enthousiast. De start om 13.00 uur vindt niet in de Visbuurt plaats maar op Willemsoord ter hoogte van eetcafé 't Swaentje, daar waar het allemaal begon. Ik heb, gezien de vakantieperiode, nog geen idee hoeveel deelnemers zich aanmelden, maar de reden dat we daar starten, heeft te maken met het feit dat ik de groep bij elkaar wil houden en daarom zo min mogelijk gebruik wil maken van de openbare weg. De 9 kilometer lange route gaat hoofdzakelijk over de dijk, langs de donkere duinen naar Partycentrum Duinoord. Daar krijgt men koffie of thee aangeboden en kan men in groepjes en op eigen gelegenheid terug fietsen naar de feestelijkheden in de Visbuurt.
Het gezelschap wordt begeleid door een volgauto en bezemwagen en voor onderweg krijgen de fietsers van Halfords een leuke attentie, ter herinnering aan de tocht. Bovendien wordt er door een jury een cadeaubon uitgeloofd voor een diner voor twee bij restaurant De Oude Gast, voor die deelnemer die zijn fiets het mooist heeft gepimpt".
Iedereen die in het bezit is van een Postcodeloterijfiets kan deelnemen, het inschrijfgeld van 5 euro gaat in zijn geheel naar de Stichting Kinderen Kankervrij (KIKA). Aanmelden is mogelijk bij Halfords in de Keizerstraat of door overmaking van 5 euro op bankrekening 154.688.932 ten name van Belangenvereniging Visbuurt, onder vermelding van 'fietstocht'.

  

Mocht u op het laatste moment alsnog mee willen doen, kom dan naar Willemsoord en betaal de 5 euro contant aan de organisatie. Denk erom het is voor KIKA!!De laatste activiteiten van de Visbuurtweek 2010

"Ik kijk er naar uit"  (R. van Rietschoten in gesprek met Janna van Os)

Vanwege het 200-jarig bestaan van de Visbuurt gaat de Visbuurtweek op woensdag 18 augustus 2010 van start en met nog maar korte tijd te gaan vroeg ik mij af hoe de zaken er nu voor staan. Maar ook, hoe het gaat met voorzitter Janna van Os van de Belangenvereniging Visbuurt.
"Ik ben bekaf, dat ben ik al een tijdje maar gelukkig helpt die wekelijkse massage. Je moet ook aan zo veel dingen denken maar ik moet zeggen dat bijna alles rond is. De bekende puntjes op de i, daar zijn we nu mee bezig. Ik ben er het afgelopen jaar 24 uur per dag mee bezig geweest, het leverde vele slapeloze nachten op. En als ik dan wakker was, had ik altijd pen en papier naast me liggen, om iets op te schrijven wat ik de volgende dag moest doen.
Ik ben nou eenmaal een perfectionist en probeer mijn uiterste best te doen. Delegeren lukt niet altijd en als voorzitter voel ik mij toch verantwoordelijk, daarbij bestaat het bestuur uit te weinig mensen en ik heb er de tijd voor. We moesten helemaal opnieuw beginnen, je moet een nieuw draaiboek maken en wat dacht je van het aanvragen van vergunningen en het maken van een veiligheidsplan. Ik moet wel aantekenen dat we alle medewerking van de gemeente hebben gehad, alle informatie die we vroegen, kregen we. Ik krijg er ook veel voor terug want werken met mensen is het mooiste wat er bestaat en wat dacht je van al die vrijwilligers, die zich inzetten. En niet allemaal komen ze uit deze buurt".

Janna van Os

Wat is haar eerste gedachte, als ze op die woensdag 18 augustus de gordijnen opent?
"Dat zal heel vroeg zijn na weer een zware nerveuze nacht, ik kijk er naar uit en tegelijkertijd ook tegenop. Wat zijn de weersverwachtingen voor de komende dagen, hebben we voldoende noodvoorzieningen, die we eigenlijk niet kunnen financieren. Ik weet wel dat je niet alles in de hand heb, ook het terugkijken naar de feestweken van weleer heeft geen zin maar het spookt wel rond in je hoofd. Ach, het wordt gewoon een fantastisch feest met voor elk wat wils".

Samenwerking met Visserijdagen
Op de vraag, of het een probleem is dat in het weekend van de feestweek er op Willemsoord de Visserijdagen plaats vinden, is zij resoluut. "Absoluut niet, wij zijn met de organisatie bezig vanaf april 2009 en pas in augustus vorig jaar hoorden we van de Visserijdagen. Ik werd dan ook vrij snel gebeld door dat bestuur met de vraag om eventuele samenwerking. We hebben besloten elkaar te versterken, zonder elkaar voor de voeten te lopen en publiek bij elkaar weg te trekken. We hebben een gezamenlijke evenementen verzekering aangevraagd en shantykoren hoppen van de ene naar de andere plek. In ons geval op een podium op het water voor café Woud, zo heeft de organisatie van de Visserijdagen laten weten."

Wat spreekt er van alle evenementen haar het meeste aan?
"Dat is toch wel de dagelijkse Historische bordenroute, de PowerPoint presentatie van de zeeredders en de foto en diapresentaties. Je haalt mensen naar voren, zij hebben de Visbuurt gemaakt zoals het nu is. Zonder geschiedenis geen toekomst.
Wethouder Pia Bruin is gevraagd om de opening te verrichten, we hebben nog overwogen om de sluiting samen met de organisatie van de Visserijdagen te doen. Dat gaat niet lukken, zij eindigen om 17.00 uur terwijl wij op zondagavond nog even door gaan en hebben geen behoefte aan een officiële sluiting".


Bij vroegere Visbuurtweken werden op zaterdagavond de barbecues buiten gezet, gaat dat ook nu gebeuren?
"Dat laat ik aan de bewoners over, ook dààr heb je tegenwoordig een vergunning voor nodig, ik wil daar niet de verantwoording voor dragen. De Visbuurtweek is ook opgezet om je buren te leren kennen, de sociale cohesie te bevorderen en het fijn te vinden in jouw straat te wonen. Het zijn nu andere tijden, waarbij individualisme in de plaats is gekomen in vergelijk met vroeger. Dat willen wij doorbreken, hele straten zijn nu al bezig met het feest, dat moeten er meer worden. Misschien levert het ook nieuwe straatambassadeurs of bestuursleden op".

Deze Visbuurtweek wordt georganiseerd omdat de wijk 200 jaar bestaat maar komt er nog een vervolg?

"Het bestuur beseft ook wel dat elk jaar niet haalbaar is, wel wordt bekeken of het één keer in de 5 jaar mogelijk is. Maar niet meer met mij op de wijze zoals ik me dit jaar heb ingezet, dat laat ik aan anderen over. Voor advies of raad kunnen ze dan altijd bij mij terecht".

Gaat de voorzitter ook genieten, als het zover is?
"Het loopt zoals het loopt maar waar nodig probeer ik te helpen en alert te blijven. Dat zit nu eenmaal in mij. Weet je, men zegt dat ik na afloop in een diep gat ga vallen, ik weet wel beter".

Aan wat of wie wil ze nog de nodige aandacht geven?
"Twee dingen, het Stroodorp op de Vismarkt, dat was het begin van de Visbuurt en het boek 'de Visbuurt in Den Helder 1810-2010' met een oplage van 1000 stuks, telt 376 pagina's en kost 25 euro. Een schitterend boek dat de geschiedenis van de Visbuurt vertelt".

Is er veel vraag naar het boek?
"In de korte voorinschrijving zijn al 325 exemplaren verkocht en als men in het boek geïnteresseerd is, zitten de auteurs Ko Minneboo en Marinus Vermooten op vrijdag 20 augustus klaar om het boek te verkopen en te signeren".Verleden


Heden

CBM Printing BV heeft een zestigtal van deze fotoborden voor ons gemaakt, we hebben een aantal reserveborden nodig voor het geval dat er wat stuk gaat gedurende deze week. Je wilt tenslotte dat er te allen tijde beeldmateriaal aanwezig is om aan de mensen te laten zien gedurende de rondleiding. De borden worden met z’n drieën in een frame geplaatst, door de buurt op verschillende strategische plaatsen die verbonden zijn aan het onderwerp, waarlangs de geïnteresseerden met de gids lopen.
Ik vind dat de BVV een fantastisch programma neerzet, en dat kon alleen met de hulp van alle instellingen en vrijwilligers, en zonder iemand te kort te doen vind ik dat wij met z’n allen een geweldige samenwerking hebben. Een ieder doet wat hij of zij kan en dat is goed, het eindresultaat zal het bewijzen.
Informatie is te vinden op www.visbuurt.nl.Ook drukte voor de Gemeente

Doordat de Visbuurt een week lang feest viert heeft dat voor de Gemeente ook het nodige betekend.
Op vragen van de BVV om diverse werkzaamheden te verrichtten, werden we zeer snel op onze wenken bediend. Dit in tegenstelling tot wat de meeste bewoners gewend zijn. Op de maandagmiddag gingen 3 personen van de BVV met de wijkconciërge een ronde lopen door de buurt om aan te geven welke tijdelijke aanpassingen nodig waren om de kermis, markt, podia, toiletten en tapkasten te kunnen plaatsen. De aanvraag voor het verwijderen van een lantaarnpaal werd dezelfde middag gehonoreerd. Het verwijderen van paaltjes en het plaatsen van verkeersborden werd, voordat de week om was, gerealiseerd. De wallenkanten werden gemaaid en straten geborsteld. Actief Talent zal gedurende de gehele Visbuurtweek extra behulpzaam zijn bij het ruimen van straatvuil en het nog verwijderen van onkruid op de plaatsen waar het niet geborsteld kon worden omdat er nog auto’s geparkeerd stonden.
Er komen wel klachten bij de Gemeente binnen dat er straten "vergeten zouden zijn", de BVV begrijpt dat de bewoners graag zouden zien dat ook hun straat geveegd werd, maar niet alles is op dit moment mogelijk. Ook bij de Gemeente zijn er medewerkers nog met vakantie.
Dank aan openbare werken!

  Draaiorgelconcours

Op zondagmiddag zal er door de Visbuurt een aantal draaiorgels spelen.

Draaiorgels: van die imposante kleurige instrumenten die vroeger door bijna iedere Nederlandse straat trokken en voor een aangename onderbreking van de sleur van alledag zorgden. Tegenwoordig ziet en hoort u ze zelden meer. Hoe komt dat?

Wat zijn draaiorgels?
Draaiorgels zijn mechanische muziekinstrumenten. Ze worden niet rechtstreeks bespeeld, maar komen tot klinken door een bewegend muziekpatroon. Dat kan een draaiende cilinder of schijf met pennen zijn, of een opgevouwen kartonnen boek of rol papier met gaatjes. In alle gevallen wordt de muziek eerst door een arrangeur omgezet in een muziekpatroon. Het bespelen van een mechanisch muziekinstrument gebeurt dus rechtstreeks door de man achter de tekentafel!

  
"De Paardekop"

Het repertoire van "De Paardekop" is zeer uitgebreid. Dit boekdraaiorgel wordt op de traditionele wijze aangedreven. Het repertoire bestaat o.a. uit: Lang zal die leven, de medley "Daar komen de Jantjes", Amsterdams repertoire, Jan Smit, Frans Bauer, Zangeres zonder Naam, de Havenzangers, Operettes, Weense walsen, serenades, Marsen, Psalmen, Sint Nicolaas-, kerst- en Carnavalsmuziek. "De Paardekop" heeft ruim acht uur non-stop muziek voor jong en oud.


De muziekboeken

Om dit instrument in het straatbeeld te kunnen houden zijn er verenigingen en fondsen in het leven geroepen, o.a Het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud en de Kring van Draaiorgelvrienden. Tevens is er het Nationaal museum "Van Speelklok tot Pierement", zeker de moeite waard om te bezoeken.


Harmonica


De Drie Pruiken

De Harmonica wordt geëxploiteerd door de "Helderse Orgelvrienden" uit Den Helder.


Het Uiltje  Aanwezig tijdens Draaiorgelconcours in de Visbuurt:

  "De Paardekop"

en

"Joker"

  "Pijpenburger"

en

"Flora"

  "De Drie Pruiken"

en

"Uiltje"

  "Harmonica"

en

"Bambi"CarryOn

CarryOn is een band die is voortgevloeid uit de band The Mistery Stones uit de jaren 1964 en 1965, één van de ruigste rockbands uit de kop van Noord-Holland.
Het repertoire van deze band bestond hoofdzakelijk uit de muziek van The Rolling Stones. Op 24 augustus 1964 speelden The Mistery Stones voor het eerst in zaal Husedunia te Huisduinen. Omdat de bandleden tijdens oefenpartijen op de Bassingracht ondertussen een hechte following had opgebouwd en qua uiterlijk (lees: het langste haar van Den Helder) precies op de Rolling Stones leken werd het eerste optreden een daverend succes. De band trad voornamelijk op in Husedunia te Huisduinen en café Prins Hendrik te Julianadorp. Na 2 jaar ging de band aan het eigen succes ten onder, een mislukt platencontract en veel concurrerende bands in Den Helder, zoals The Black Devils, maakte een vroegtijdig einde aan deze unieke rockgroep.

CarryOnPiet Schrijver en Pieter Schaatsenberg gingen verder met elkaar en zo ontstond CarryOn.

Op de zondagavond kunt u deze formatie en hun meeslepende muziek zien en horen op het Live-podium aan de Jan in 't Veltstraat.

De huidige bezetting van de band:
- Daan Kooijman: zang en gitaar
- Rob Coester: zang en sologitaar
- Pieter Schaatsenberg: zang en basgitaar
- Piet Schrijver: slagwerk
Website: www.carryonrock.nlNog meer reacties van voormalige bewoners van de Visbuurt

Lou de Boer
Ik herinner mij ook nog heel goed, dat een oom van mij, Jan de Boer, ook wonende in de Jan in 't Veltstraat Nr. 55, wij op Nr 77 (naast de fietsenwinkel van Tol) en ook vlak naast groenteboer (vrouw) Geervliet, ook mensen van schepen heeft gered, hij was ook lid van Moed, Volharding, ZELFOPOFFERING. Ook herinner ik mij dat mijn vader, Dirk de Boer (bij insiders bekend als Urker Dirk), ook mensen van een in nood verkerend schip heeft gered. Mijn ouders waren afkomstig van Urk en mijn moeder heeft tot aan haar dood in Urker klederdracht gelopen. Mijn vader was aanvankelijk visserman (heel weinig verdiensten), later halknecht bij de oude Gem. Visafslag en in een later stadium visafslager. Hij was ook secr. van de Hel. Vissersvereniging (HVV), met als voorzitter de Heer J.W. Stevenson, woonachtig aan de Binnenhaven. Wij woonden destijds in een klein huisje in de Jan in't Veltstraat 77, waren met 5 kinderen, 3 zusters, 1 broer. en toen wij in 1943 verhuisden naar de Fazantenstraat was dat een aanmerkelijke verbetering. Nu wonen wij, mijn vrouw is 84 en ik 87 jaar, als sinds 1969 in België, in Lanaken, op 4 km van Maastricht.
Geboren in de Jan in ’t Veltstraat 77 ben ik natuurlijk geïnteresseerd in het jubileumboek over de Visbuurt, destijds ook wel Pilo genoemd. In mijn tijd was er wel sprake van het kerkje van Breet, maar nog niet van de Bakker Breetstraat. Is dat soms de vroegere Visstraat? Hierbij laat ik het voorlopig maar.
Herinner mij ook nog heel goed de voetbalclub ATLAS, afkomstig uit de PILO. Zelf heb ik in 1945/1946 nog gevoetbald in HRC, Racing werd dat toen genoemd, mooie tijd meegemaakt. Genoeg voor dit keer. Dank voor toezending van Uw Nieuwsbrief.

.........................................................................

MP van Heteren schrijft:
Dit vind ik heel leuk. Ik ben zelf opgegroeid in de Visbuurt. en mijn moeders naam is Papo. Ik denk wel heel bekend in die buurt. Over mijn opa kan ik zeggen dat er veel geroepen werd ~~VAN WIE IS DIE BROODZAK? VAN PAPO~~

.........................................................................

Johanna Dusselaar (de Vries) schrijft:
Door surfen op het internet kwam ik toevallig op deze site terecht. Als ex-bewoner van de Visstraat nr 88. Ben ik nog altijd nieuwsgierig naar de pilo. Mooie jeugd gehad daar in 1958 tot 1966. Wij woonden naast de kolenboer Kikker en schuin tegenover de vivo. Een hele mooie speeltuin achter ons. Heb geen foto's uit die tijd, wat ik wel jammer vind. Heb veel mooie herinneringen aan die tijd.
Mijn complimenten voor de website.

Vivo

.........................................................................

A.Brandwijk schrijft:
Wij hebben 14 jaar met heel veel plezier gewoond in de Jan in 't Veltstraat, mijn kinderen zijn daar geboren. Woon al aantal jaren in Julianadorp (ook met veel plezier) maar ik blijf me toch verbonden voelen met de Visbuurt. Ik kom er nog geregeld omdat ik vrienden en oude buren daar heb wonen.

.........................................................................

H.Wezelman schrijft:
Leuk zo’n boek over mijn oude buurt, ik heb er 52 jaar gewoond.

.........................................................................

J.Vlaming schrijft:
Ik ben geboren en getogen in de Vijzelstraat 51, en was bestuurslid Visbuurtbelangen jaren 70.

.........................................................................

Harm Langenberg schrijft:
Ik heb van 1955 (geb.jaar) tot 1970 in de Visbuurt gewoond, eerst in de Brouwersstraat en later in de Jan in 't Veltstraat.
Ik ben zeker van plan uw feestweek te bezoeken en wil dan ook graag het boek kopen.
Groet van Harm/Leeuwarden

.........................................................................

Ger van der Vliet schrijft:
Bij deze wil ik tevens van de gelegenheid gebruik maken om een m.i. mooie foto van de Rehobothschool door te geven van omstreeks 1927 met de Dhr. Lever als hoofd. Links bovenaan staat Dirkje Smink. Er moeten vrij veel Visbuurters op staan uit die tijd, maar ik ken ze (nog) niet. Misschien kent Marinus de foto? Of anderen. Ik kan nog wel nagaan waar de foto vandaan komt. Ik wil zelf ook graag meer namen weten.

Een groter formaat van deze foto is HIER te bekijken.

.........................................................................

CG Meuleman schrijft:
De Visbuurt heeft toch altijd een streep voor op andere buurten, gr Carel

.........................................................................

Bestuur Helderse Visserijdagen schrijft op 1 augustus:
Beste Janna en alle medewerkers,
Nog 17 dagen alvorens jullie de aftrap hebben van ongetwijfeld een fantastische Piloweek. Wij willen jullie heel graag van harte feliciteren met het behaalde resultaat. Wat een prachtig programma! Wij zijn er ook van overtuigd dat wij gezamenlijk middels de Visbuurtweek en de Helderse Visserijdagen, Den Helder een enorm positieve impuls zullen gaan geven.
Wij komen zeker naar de Visuurtweek!!
Heel veel succes!!
Jaap, Peter en Pieter

.........................................................................

Den Ouden schrijft:
Ik ben reuze benieuwd naar 1810.Evenementenbeveiliging

Wie een evenement organiseert heeft te maken met de regels die worden opgelegd om een zo veilig mogelijk programma neer te zetten. Als je als organisatie een evenement wilt organiseren moet je een evenementenvergunning aanvragen. Je levert je programma in en daar wordt een risicoscan overheen gelegd, naar aanleiding van de mogelijke risico’s vragen de Politie, Brandweer, V.V.H en de GHOR hoe de organisatie dat denkt te kunnen opvangen of vermijden. Daarom moet de organisatie ook een veiligheidsplan indienen waarin beschreven staat hoe zij denken de risico’s te kunnen beperken of uitsluiten. De aanvraag en het veiligheidsplan worden beoordeeld door de evenementencommissie. Deze commissie bestaande uit de Brandweer, Politie, Gemeentelijke afdeling Vergunning, Veiligheid, Handhaving en de afdeling GHOR, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen, zij bekijken het programma en het veiligheidsplan. Als programma en veiligheidsplan goed met elkaar overeenstemmen en je alle risico duidelijk hebt beschreven, met daarbij de oplossingen om dat te beperken of uit te sluiten krijg je de zo begeerde evenementenvergunning.

Bij de BVV staat veiligheid op een heel hoog niveau, en dat zal dan ook duidelijk tot uiting worden gebracht.
De organisatie heeft Deko ingehuurd om de veiligheid voor de bewoners en bezoekers te garanderen. Zij hebben o.a een jarenlange ervaring op het gebied van evenementenbeveiliging en zorgen er dus voor dat de veiligheid tijdens het evenement in goede banen wordt geleid.
De beveiligingsbeambten zullen duidelijk herkenbaar zijn, zij zullen dan ook de huisregels, opgesteld door de BVV, naleven.Gewijzigde verkeerssituaties tijdens de feestweek

Doordat er diverse activiteiten in de Visbuurt zullen plaatsvinden, betekent het dat we een aantal gewijzigde verkeerssituaties zullen krijgen.

Wat betekent dat voor u?
In de Stakmanbossestraat komt de kermis te staan, wat inhoudt dat deze straat van 11.30 uur tot 23.30 en op vrijdag en zaterdag tot 24.00 niet op de normale manier in en uit te rijden zal zijn.
In de Jan in ’t Veltstraat voor de Olvookerk komt het live-podium te staan, waar vanaf 12.00 tot 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 24.00 uur, live muziek te horen zal zijn.
Vòòr 11.30 uur kunt u wel stapvoets rijden door de Jan in ’t Veltstraat en Stakmanbossestraat, daarna wordt het afgesloten met een hek.

Gelieve géén auto’s te parkeren vòòr de wegafzetting, dit in verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten.

U kunt de Vomar ’s middags bereiken via de Visstraat.
De Vismarkt wordt op de woensdag en vrijdag vanaf 10.00 uur afgesloten voor al het verkeer, er worden dan een aantal kramen geplaatst. Op de woensdag voor Kleurrijkplein en op vrijdag voor de markt.
Tevens zal op de vrijdag de Bakkerbreetstraat van 13.00 tot 16.00 uur zijn afgesloten.
Bewoners van de van Limburgstirumstraat kunnen na 11.30 uur de straat niet meer via de Stakmanbossestraat verlaten maar moeten via de Jonkerstraat.
Bewoners van de Van Hogendorpstraat kunnen hun straat vanaf 11.30 niet via de Stakmanbossestraat inrijden.

Het kan tevens betekenen dat het tijdens de Visbuurtweek moeilijker wordt een parkeerplaats te vinden, willen we deze feestweek laten slagen dan zullen we met zijn allen soms enkele irritaties moeten wegslikken. De BVV gelooft stellig dat de Visbuurtbewoners daartoe in staat zijn.

Kunt u er zorg voor dragen dat de straten, die voor een activiteit tijdelijk worden afgesloten, autovrij worden gemaakt?

Houdt u ook rekening met het ophangen van versieringen, deze moeten hoger hangen dan 4,50 m in verband met doorrijden van de hulpdiensten, zij gaan vòòr aanvang van de feestweek een testrit maken. Hangt uw versiering lager dan is al uw werk voor niets geweest!Huisregels voor de Visbuurtfeestweek

Bij ieder evenement horen regels, zo ook bij de Visbuurtfeestweek. De politie heeft ons gevraagd de huisregels aan een ieder bekend te maken, zodat deze duidelijk zijn voor iedereen.

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie, de beveiliging en de EHBO.
 • Bedreigingen, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering. DEKO beveiliging is door de BVV bevoegd dit uit te voeren.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van de evenementenlocatie.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.
 • Wegoverspannende versieringen hoger dan 4.50 meter ophangen in verband met bereikbaarheid hulpdiensten.
 • Het is niet toegestaan tijdelijke bouwwerken/tenten te plaatsen die de doorgang van hulpdiensten kunnen hinderen.
 • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verstrekken aan personen beneden de 16 jaar.
 • Het is niet toegestaan alcoholische dranken te verstrekken aan personen in duidelijke staat van dronkenschap.
 • Het is verboden flyers, folders of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de BVV.
 • Handel en of gebruik van hard- en softdrugs is verboden, bij overtreding zal de politie gewaarschuwd worden, de drugs worden in beslag genomen en er volgt een gebiedsverbod voor de duur van het evenement.
 • De organisatie heeft het recht wijzigingen in het programma aan te brengen.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld- of geluidsdragers en de openbaarheid hiervan. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Het bestuur van de BVV hoopt op begrip en medewerking van alle bewoners en wenst hen veel plezier.
Alle bewoners krijgen een afschrift van deze brief + flyer in de brievenbus. Wilt u ook een flyer in uw bezit krijgen, ga naar www.visbuurt.nl en download de flyer.Visserijdagen op Willemsoord

Op de laatste 2 dagen van de Visbuurtweek zullen op Willemsoord de Visserijdagen plaatsvinden. De organisatie van de Visserijdagen en de organisatie van de Visbuurtweek hebben diverse malen contact gehad. Het is zeer belangrijk, zo vinden beide partijen, dat beide feesten elkaar versterken en het grote publiek de mogelijkheid te bieden om op beide plaatsen hun vertier te kunnen zoeken zonder elkaar te schaden. Beide partijen vinden dat zij hierin zijn geslaagd, er zijn zelfs gezamenlijke activiteiten.

(R. van Rietschoten in gesprek met Pieter Mensink)
Herinnert u zich de jaarlijkse vlaggetjesdagen bij de visafslag nog? Deze vonden altijd tijdens de Vlootdagen op zaterdag plaats. De laatste editie dateert uit 2007. Dat was de reden voor Pieter Mensink, Jaap en Peter Bakker, die in september 2009 en in een goed gezelschap op een dorstige plek in Makkum op het idee kwamen om een herstart te maken. De niet-visserman Mensink is er niet minder enthousiast over.
"Toen we dachten aan een plek, riep iemand Willemsoord en in oktober 2009 werd de stichting Visserijdagen officieel opgericht. De doelstelling was en is op zaterdag 21 en zondag 22 augustus een geweldig feest neer te zetten, met voor ieder wat wils. We beseften dat het ook de laatste dagen van de Visbuurtweek waren en hebben contact gezocht met voorzitter Janna van Os. Na een aantal gesprekken hebben we afgesproken om te proberen elkaar te versterken. De Visbuurt en de visserij in Den Helder hebben jarenlang een goed huwelijk gekend en nog steeds is die band sterk. Zo kunnen de bezoekers op loopafstand een nog breder scala aan activiteiten bezoeken. Onze programmakrant wordt begin augustus op 400.000 adressen verspreid, daarin wordt met twee pagina's aandacht besteed aan 200 jaar Visbuurt, verder hebben we een gezamenlijke verzekering afgesloten en treden er op zaterdag vanaf 12.00 uur op een ponton voor café Woud vijf shantykoren op. De beste roeiers kunnen zich op zondag bewijzen, ik heb begrepen dat een team uit de Brouwerstraat voor de prijzen gaat".

"Burgemeester Koen Schuiling opent het festijn om 11.00 uur, daarvòòr is er bij het Vissersmonument een herdenking en kranslegging met medewerking van het Nieuwedieper Visserskoor. In die twee dagen gaat er van alles gebeuren met als hoofdthema de beroepsvisserij. Dat blijft toch de trots van Den Helder.


15 Helderse kotters zullen afmeren aan de wandelpromenade in het uitgebaggerde Boerenverdriet, dat aantal kan verdubbeld worden als reders uit Texel en Den Oever zich aansluiten. Ook de winkels in de Helderse binnenstad zijn zondag geopend. Omdat wij voor alle ligplaatsen betalen inclusief liggeld, stroom en andere voorzieningen, worden schippers die met hun eigen boot de Visserijdagen willen bezoeken met open armen ontvangen, zij zijn bij ons te gast en hoeven niet te reserveren, in principe is er plek voor minstens 500 schepen.
Hoogtepunt op zaterdag wordt het 'Vistival', een muziekfestival in de Kathedraal met optredens van onder andere Wolter Kroes en Peter Beense.
Jaap Bakker, Rick Bruin, Cor Kolle en ik zingen die avond onder de naam "de Woudlopers" eenmalig het lied 'Roooie Kool'. Toegangskaarten kosten 15 euro en zijn te bestellen via info@visserijdagendenhelder.nl.
Daarna zullen we de nacht nodig hebben om de boel schoon te maken want in dezelfde zaal vindt op zondagmorgen een oecumenische kerkdienst plaats met een pastor en dominee als voorgangers en plaats voor 700 gelovigen".
Aan wie of wat zou hij extra aandacht willen geven? "Wat wel leuk wordt is het aquabubble, dat zijn van die plastic luchtbellen waarin je over het water kan lopen, alleen weten we nog niet waar het mogelijk is, ook vanwege de aanwezigheid van blauwalg.
Eigenlijk ben ik best trots op de diversiteit die het evenement heeft te bieden. De stichting heeft voor ogen er een jaarlijks feest van te maken, maar eerst maar eens kijken wat dit wordt, dan gaan we verder denken".
Website: www.visserijdagendenhelder.nlVrijwilligers

Dit is de laatste Digitale Nieuwsbrief voordat de Visbuurtweek losbarst. In de 7 Nieuwsbrieven die u tot nu toe hierover heeft ontvangen, heb ik getracht een compleet beeld te schetsen van de organisatie, het programma en de vrijwilligers die daaraan deelnemen. Ik hoop dat dit volgens u ook zo is gebeurd, er zijn nog een groot aantal vrijwilligers die niet met naam genoemd zijn en toch ook hun energie hebben gestoken in het tot stand brengen van het programma, hen wil ik bij deze ook hartelijk danken voor hun tomeloze inzet en hun enthousiasme.

Ik heb deze Nieuwsbrieven met alle plezier samengesteld, daarbij geholpen door de interviews van Ronald van Rietschoten en de professionele fraaie lay-out van Marion Wante van Webdesign Noord-Holland. We hopen van harte dat we u, met deze nieuwsbrieven, hebben weten te motiveren om naar de Visbuurt te komen. We zouden het zeer fijn vinden als we u mogen verwelkomen tijdens de "Visbuurtfeestweek".

In de volgende Nieuwsbrief hoop ik veel leuke verhalen en foto's te kunnen presenteren van de feestweek zelf. Hieronder staat een opsomming van alle vrijwilligers tot nu toe, de ervaring leert dat er op het laatste moment vele enthousiaste bewoners alsnog als vrijwilliger aansluiten.

Met vriendelijke groet, Janna van Os

.........................................................................

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

Petra Verveer, Esther Terschegget, Petra Alders, Nynke Wever, Will Pompert, Dirk Geervliet, Rene Mooij, Ronald en Vanessa Bronk, Maarten Wezelman, Sebastiaan Salfischberger, Theo en Dieuwertje Burger, Erwin Joldersma, Alex en Vrouwke Geervliet, Johan Dekker, Dieneke van de Poll, Natasja Vliek, Edith Oostweegel, Nienke Jelgersma, Niels Kompier, Ronald Batenburg, Jaco Batenburg, Dirk de Boer, Paul van Swelm, Esther Slikker, George en Rikkie Beringer, Moniek en Jilly Bot, Nathalie Hofland, Daniella Roelvink, Andries Kamps, Olga Muller Kobald, Mark Hoelandt, Linda Koopman, Chris Heesters, Andre van Groenou, Cor Krijnen, Henrie en Reina Ottervanger, Hens en Ineke Vis, René Jansen, Gerrit Wellerdieck, Ron Wellerdieck, Joyce Ilbrink, Michel Hollander, Raymond Knol, Ron Gordebeke, Sarah van Rietschoten, Wim Aarts, Bas Ouwens, Ria en Hessel van der Vaart, Frans en Bruni Klut, Hennie en Nel van Deursen, Bertus en Irene Kramer, Casper en Monique Teune, Frank…, Paula en Harm van de Star, Linda en Sander, Marchel, Bert van Gent, Maarten Noot, Ko Minneboo, Martin en Frank van Os, Jeroen van Dijk, Ronald van Rietschoten, Jaap Woort, Majoor Bakker, Ank Hoogeterp, Marja Hoogenbosch, Anton Zwart, Hannie Maasland, Jaap Kooistra, Wout Jak, Marlon Zeep, Patrick Hiddingh, Herman Dubbeldam, Jan Bak, Willem Kok, Vincent Scheeper, Rosanne Griek, Jonathan Schouten, Josina Sluiter, Frans Bontes, Evelien Leijen, Fya Sanders, Klaas de Vries, Babs Straalman, Hennie Mol, Saskia Luijendijk, Marijke Twaalfhoven, Monique Moelhan, Jessica Koole, Rayvonda Murray, Marja Lely, Mies Olthuis, Ineke Meijer, Nelly en Diewertje Luijendijk, Lore Austman, Lenie Bras, Roos de Jong, Riley Verhoef, Senna Verhoef, Jan, Ginny, Briggitta en Melissa Kikkert, Thijs Hoogenbosch, Jesse Bijma, Pritty Deyll, Astrid van Hees, de dames van DSO, Medewerkers van de Modelbouw, Maatschappelijke Stagieres van ROC, deelnemers van Actief Talent, Jan Oden, Medewerkers Viskom, Huibertje Zagwijn, Jolanda Franse, Tineke v/d Staaij, Dhr. en Mw. Oostwal, Dhr. en Mw. Hunnik, An Witteveen, Jannie v/d Tol, Ria Hoogeheide, Dhr. en Mw. Bok, Willy Huls, Medewerkers kledingwinkel Leger des Heils, Pieter Bruin

.........................................................................Media Bedankt!

"Het puntje van de pen is het scherpste wapen dat ik ken" en "Zijn pen in de gal dopen"

Dit zijn mooie Nederlandse spreekwoorden, maar in alle artikelen over de Visbuurt die ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan zijn geschreven werden géén negatieve opmerkingen gemaakt. Alle artikelen hadden een gezellig en informatief karakter en hebben een duidelijk beeld kunnen schaffen van de Visbuurt in al zijn glorie. Vele onderwerpen zijn onder de aandacht gebracht voorzien van mooie foto's. De Visbuurt heeft niets te klagen gehad over de aandacht die door de media aan hen is geschonken.
Redacteuren en fotograven, cameramensen, presentatrice, chauffeurs en eindredacteuren: Hartelijk Bedankt voor jullie bijdrage aan een onvergetelijk stuk journalistiek over de Visbuurt.

Noordhollands Dagblad

Het Noordhollands Dagblad, Helderse Courant, heeft in aanloop naar de Visbuurtweek, op de pagina Stad en Streek, een aantal artikelen geschreven over de Visbuurt. Het eerste artikel van 25 februari jl. kopte de HC "Ogen te kort in de Feestweek". Ook werd al langere tijd door Dhr. J.T. Bremer in de HC geschreven over zijn herinneringen aan de Visbuurt.

Op 8 juli was er een bladvullend artikel "Buurtfestijn voor Jong en Oud", waarin al een flink tipje van de sluier werd opgelicht. Nu worden 2x per week verschillende thema’s over de Visbuurt onder de aandacht gebracht, de Zeeredders, Verzetsheld van der Meijden, de Strijd om het behoud van de Visbuurt in de jaren 70, "In rauwdouwerbuurt viel de boodschap wonderwel", over het Leger des Heils, Oude Visbuurt centrum van nering en nijverheid.
Deze artikelen geschreven door o.a Leo Blank , Lars van Soest, Marten Visser, Anouk Haakman, Marije Klein, Fred de Haas, Petra Bies en Delano Weltevreden geven de informatie van de betrokkenen heel goed weer en dragen op deze wijze bij aan weer een stukje geschiedenis voor de Visbuurt: Wie schrijft, blijft. Dat geldt ook over het onderwerp waarover wordt geschreven. Al deze berichtgevingen roepen bij de mensen weer een reactie op en ze reageren door te bellen, te mailen en door met elkaar in gesprek te gaan en samen herinneringen op te halen. Het werkt echt, mensen worden door gedeelde ervaringen en belevenissen tot elkaar getrokken, dat is één van de punten die de BVV graag wilde bereiken. De Belangenvereniging Visbuurt is daarom ook zeer blij met de publiciteit die door de kranten aan de Visbuurt wordt gegeven.Feest Visbuurt op Den Helder Actueel

Den Helder Actueel is een lokale nieuwssite die dagelijks actueel nieuws brengt. Stads- en sportnieuws, politiek, politie, columns, recensies, uitgaan, etc. etc. Alles komt aan bod op deze populaire site, die dagelijks meer dan 6000 lezers telt. Het mooie van Den Helder Actueel is dat je geen abonnement hoeft te nemen, al het nieuws is gratis beschikbaar!

Den Helder Actueel

De festiviteiten tijdens de feestweek van de Visbuurt krijgen ook op Den Helder Actueel ruim aandacht. Niet alleen in de week zelf, maar ook vooraf valt er op DHA veel over het jubileum te lezen.
In aanloop naar de feestweek van de Visbuurt brengt de site een groot aantal verhalen. De voorbeschouwing is al begonnen, vanaf 1 augustus valt er dagelijks een nieuw verhaal te lezen. En uiteraard zijn de medewerkers van Den Helder Actueel tijdens het jubileumfeest zelf volop aanwezig om verslag te doen van alle activiteiten. Niet alleen met tekst, maar ook met veel foto's. De interviews zijn afgenomen door Ronald van Rietschoten, redacteur van Den Helder Actueel. Tijdens de onthulling van de foto op de Jutter was mw. Saskia van Kuik namens Den Helder Actueel aanwezig.

Website: www.denhelderactueel.nl
Tips en nieuwtjes kunt u doorgeven via redactie@denhelderactueel.nl of via 0223 - 720 416.Helders Weekblad

Ook het Helders Weekblad heeft de nodige aandacht aan het 200-jarig bestaan van de Visbuurt geschonken.
Op 28 januari werd er gemeld dat de voorbereidingen van de feestweek Visbuurt 150 Jaar in volle gang was. De BVV ging er toen nog van uit dat de Visbuurt 150 jaar bestond, maar door het intensieve speurwerk van Ko Minneboo werden de werkelijke feiten en bewijzen van een véél langer bestaan boven tafel gehaald.
Op 22 april kopte deze krant: "Trots op je buurt is thema van 200 jaar Visbuurt", waarin uitvoerig op het gevarieerde programma werd ingegaan. Waarin besproken wordt dat de Visbuurtweek wordt vastgelegd op video, filmbeelden, en dat de verslaglegging van het evenement live zal worden gehouden door de LOS op de zaterdag.
Op donderdag 12 augustus kopte deze krant "Trots zijn op die oude Visbuurt", waarin o.a. de gidsen die de historische bordenroute begeleiden met grote foto op de voorpagina prijken. Daarnaast op pagina 5 "Kunstenaars haken in op 200 jaar Pilo" en "Vismarkt is Kleurrijkplein", waarin aangegeven wordt op welke wijze de kunstenaars zich gaan richten op de kinderen, door allerlei workshops aan te bieden.Den Helder op Zondag

Ook de zondagskrant heeft aandacht voor "de Visbuurtweek" met als slogan "Trots zijn op je buurt".
Op vrijdag 6 augustus heeft Marloes Tielens, redacteur van Den Helder op Zondag, een interview afgenomen met Ko Minneboo, auteur van het boek "De Visbuurt in Den Helder 1810 – 2010" en Janna van Os, voorzitter Belangenvereniging Visbuurt, over de Feestweek en het eerste exemplaar van dit boek, dat op 18 augustus aan Burgemeester Schuiling zal worden overhandigd. Dit artikel: "Ik zie nóg steretjes voor m’n ogen" heeft u waarschijnlijk net gelezen als u deze Nieuwsbrief ontvangt. Heeft u deze krant niet ontvangen kunt u het artikel nalezen op www.denhelderopzondag.nlRTV Noord-Holland

RTV Noord-Holland is de publieke regionale omroep voor de gelijknamige provincie en is actief op internet, radio en televisie.
In heel Noord-Holland en veelal daarbuiten zijn Radio en TV Noord-Holland te ontvangen via de ether, de kabel, satelliet en digitaal.

Bij de programmering ligt de nadruk op informatieve en culturele programma's, waarmee de inwoners van de provincie op de hoogte worden gebracht van het wel en wee in Noord-Holland.
RTV Noord Holland heeft met het programma "de Buurtbus" opnames gemaakt van de voorbereiding van de Historische borden route. De beelden zijn op 23 februari jl uitgezonden. Presentatrice Saskia van Ooijen en chauffeur Hans namen een kijkje achter de schermen van de organisatie van de Historische borden route. De werkgroep bestaande uit Maarten Noot, Anton Zwart, Bert van Gent, Ko Minneboo en Janna van Os waren op dat moment nog druk bezig alle foto’s en juiste beschrijvingen bijeen te zoeken.
Heeft u belangstelling voor deze opname? Klik dan HIER om de uitzending direkt te bekijken.De eerste stap van de festiviteiten ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Visbuurt is gezet op zaterdag 14 augustus

Gevelfoto op de Jutter

Dhr.A. Zwart, Dhr. H. Roos en Dhr. Th. Michels

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Visbuurt heeft de Belangenvereniging Visbuurt een stukje geschiedenis zichtbaar gemaakt. Op de Jutter prijkt sinds zaterdag 14 augustus een foto van de Gasfabriek.
De Gasfabriek, gebouwd in 1856 en geopend in 1857 is tot 1949 als fabriek in gebruik geweest en is in 1979 afgebroken. De Gasfabriek die ooit op de locatie van de Jutter heeft gestaan, een prominente plaats innam en voor werkgelegenheid aan een deel van de Visbuurtbewoners zorgde, is hierdoor terug in het straatbeeld.
Deze gift aan "de Jutter" is voortgevloeid uit de werkgroep Historische borden, die de geschiedenis van de Visbuurt tijdens de Visbuurtfeestweek uitbeeldt en met gidsen een rondleiding door de Visbuurt verzorgt langs een aantal fotoborden. Voor het maken van deze borden heeft de BVV contact gezocht met CBM Printing BV die de foto's op sponsorbasis heeft gemaakt. Ook deze fraaie foto op trespa is gesponsord door CBM Printing BV en bevestigd door Klusbedrijf van Deursen.

De onthulling van de foto is verricht door dhr. Do Michels, oud werknemer van Water en Lichtbedrijven (Gasfabriek) en Dhr. Henk Roos, namens vereniging "de Jutter". Onder de aanwezigen waren nog 2 voormalige werknemers van deze Gasfabriek, Dhr. Van der Berg en Dhr. Röge.

"Het is een prachtige foto", vindt Roos, die al sinds 1972 verbonden is aan De Jutter. "Toen stond de Jutter nog in de L. van Berkstraat. In 1981 zijn we hier naar toe verhuisd."

Do Michels, oud-medewerker van het Gasbedrijf, overhandigde op zijn beurt een foto die in 1976 werd genomen van de laatste 45 werknemers. "Werknemers van water en lichtbedrijven" dat in 1976 werd gescheiden. De PENN nam toen de elektriciteit over, met uitzondering van de straatverlichting, want daar waren teveel kosten aan verbonden. Dat mocht dus bij de gemeente blijven, net als het gas. Het water werd toen overgenomen door PWN. Na die tijd heb ik nog bij het bedrijvenbureau gewerkt", vertelde Michels. Een verslag uit 1989, opgesteld door dhr. Michels, kunt u hieronder lezen.

Een foto van het complex "de Gasfabriek" is afgebeeld op de posters en flyers van het Visbuurtprogramma en tevens te zien op de borden van de Historische route. Het geeft een beeld van het enorme complex weer. Als u de route met de gids mee wilt lopen bent u van harte welkom, iedere middag om 14.00 uur gaat de ronde van start vanaf de Vismarkt. Deze wandeling duurt ongeveer 2 uur, en is gratis.


Weet je nog?Gasfabriek

Verslag samengesteld door Th. Michels
De eerste Nederlandse gasfabrieken kwamen in 1826 in bedrijf. Burgemeester ďn 't VeIt was een voorstander voor een Helderse Gasfabriek. In zíjn ambtsperiode kwam deze echter niet tot stand. De volgende burgemeester Lette, was er een 'van de oude stempel', deze hoefde al die nieuwigheden niet, maar vooral onder druk van de arts Boomsma, die tevens wethouder was, werd eind 1850 door de raad besloten de "olijverlichting" te vervangen door "gazlantaarnen". Maar voordat dat gerealiseerd was stroomden nog vele kubieke meters water door het Marsdiep. Burgemeester Lette stuurde "den 17e juli 1851" een brief aan de plaatselijke architect Borst met het verzoek te onderzoeken wat de beste plaats in de gemeente was voor de bouw van een "gazfabriek" en "aan welke besturen of administraties behalve de gemeente, de gronden behoren over welke de gazpijpen zouden behoren gelegd te worden". Er waren op dit moment in Nederland nog maar 12 gasfabrieken in bedrijf.
De gemeente Helder verkeerde in een ietwat eigenaardige positie daar niet alle grond tot de gemeente behoort. Er zijn stukken eigendom van het domein, van waterstaat, van oorlog en marine. Tevens is Helder een vesting zodat toestemming moest worden verkregen van hogere autoriteiten om een gasfabriek op te richten. Op 22 augustus 1851 wordt door het college een verzoek aan die autoriteiten gericht om toestemming te krijgen tot de bouw van een gasfabriek en de aanleg van de "noodige pijpen". Op 10 mei 1852 vroeg burgemeester Lette zijn ontslag aan. Dokter A. Boomsma werd nu waarnemend burgemeester van Helder. Op 20 juli 1853 werd de nieuwe burgemeester, Stakman Bossche, plechtig geïnstalleerd. Hij kwam in 1854 tot de volgende conclusies, dat:
- ten behoeve van de te realiseren waterleiding dat jaar wel een besluít zou vallen.
- hij de beide wethouders moest overtuigen om nog eens een normale aanbesteding te houden t.b.v. olijverlichting daar de toestemming van de Hoge Regering om een gasfabriek te stichten nog niet verkregen was, omdat de Haagse regeringsmolens maar langzaam maalden en in het bijzonder als de belangen van meer dan een ministerie bij het geval betrokken was.
De toenmalige gemeentesecretaris Verhey, zelf een groot voorstander van een gasfabriek, had een broer in Alkmaar. Toen de burgemeester de gemeente secretaris suggereerde eens bij zijn broer te informeren of deze iets wist van de "gazverlichting" in Alkmaar. De brief ging uit op 3 november 1854 en op 27 november kwam het antwoord hierop. Hierin werd aangeraden om als gemeente zelf de gasfabriek te exploiteren. Tevens stonden er nog diverse andere suggesties in betreffende de aanbestedíng, de kwaliteit van het gaslicht e.d.
De burgemeester was het niet eens met de suggestie om als gemeente zelf de exploitatie van de gasfabriek ter hand te nemen. Hij was bang dat de ondernemers dit als broodroof zouden zien. Op de eerste raadszitting in 1855 gaf de raad zíjn fiat en begin december 1855 werden de voorwaarden van aanbesteding ter goedkeuring aan de raad aangeboden. De raad machtigde op deze vergadering het college van burgemeester en wethouders tot het doen van een openbare aanbesteding. Op 15 december 1855 werden d.m.v. een advertentie gegadigden gezocht voor het maken van een gasfabriek. Hierin stond vermeld dat:
"op Vrijdag den 8 sten Februari 1856, des middags ten 12 ure, aan het raadhuis der gemeente, in het openbaar, de aanbesteding zal plaats vinden t.b.v. de straatverlichting aldaar, door middel van steenkolengas". De voorwaarden van deze aanbesteding zouden vanaf I januari 1856 ter lezing liggen aan de secretarie der gemeente en tegen betaling van Fl. 1,-- kon men de voorwaarden krijgen.
Er was echter nog een probleem: De gemeente had nog steeds geen Koninklijke toestemming voor de bouw van een gasfabriek. Deze was er op 8 februari de dag van de aanbesteding ook nog niet, zodat de gunning niet kon plaats vinden. Uiteindelijk werd op 19 februari aan het gemeente bestuur van Helder vergunning verleend om de gemeente met gas te verlichten.
In de daarop volgende raadsvergadering stelde Stakman Bossche voor om met de ijzerfabrikant Schretler uit Leijden tot een nadere onderhandse aanbesteding te komen. De raad ging hiermee akkoord met de woorden "Helder is akkoord gegaan met een waterleiding, welnu een gasfabriek moet er ook komen". Betreffende de plek waar de bouw moest plaats vinden werd in de tussenliggende periode van februari tot november onderhandeld met de minister van binnenlandse zaken en de minister van oorlog. De toestemming werd afgegeven op de dagtekening van 7 november 1856 op het kadastraal perceel sectie C, N835. Daardoor kon in de raadszitting van 2 december 1856 de onderhandse aanbesteding aan D.A. Schretler goedgekeurd worden. Schretler zou ook volgens het contract de gasfabriek gaan exploiteren. De bouw van de gasfabriek zou ongeveer een jaar gaan duren. Daardoor ervaarde Schretler dat het reizen voor hem van Leiden naar Helder bezwaarlijk zou worden en helemaal als hij ook nog eens de exploitatie moest realiseren. De reisduur vanaf Leiden naar Den Helder was ca. 8 uur met trein, diligence en stoomboot.
Toen kwam de heer Mr. Charles Bosch Reitz op het toneel. De heer Bosch Reitz had in recordtijd de waterleiding in Den Helder bedrijfsklaar weten te krijgen en exploiteerde deze. Schretler kwam in contact met Bosch Reitz en het klikte wel tussen deze twee personen. Schretler vertelde hem dat hij na de bouw van de gasfabriek de concessies wel aan een ander wilde overdoen vanwege het feit dat als hij de gasfabríek moest exploiteren zijn bedrijf in Leiden daar onder zou lijden. Het leek Bosch Reitz wel interessant om naast de Helderse waterleiding ook de Helderse gasfabriek in bezit te krijgen. Op die manier zou hij de eerste man in Nederland zijn, misschien wel in de hele wereld, die een gecombineerde functie van zowel directeur van een waterleiding bedrijf als directeur van een gasfabriek uitoefende. Ín april 1857 werd door Schretler een verzoekbrief aan de raad gezonden om de concessie betreffende de gasfabriek-over te doen áan Bosch Reitz. In dezelfde week stuurde Bosch Reitz eveneens een brief aan de raad met het verzoek om de concessie van de gasfabriek te mogen overnemen van Schretler. De gemeenteraad ging snel akkoord vanwege de gedachte "dan komt de gasfabriek in handen van iemand die in Den Helder woont".
Daarna ging alles erg snel, de bouw werd gerealiseerd en honderden meters gasbuizen verdwenen er onder de aarde en op plaatsen waar eerst olijlantaarnen stonden werden nu gaslantaarns geplaatst. Op de historische datum van 8 december 1857 werd in de avonduren de "straatverlichting door middel van loopend steenkolengaz" voor de eerste maal ontstoken. Op dat moment werd tevens, in de eerste drie gebouwen die op het "gasnet" aangesloten waren de gasverlichting ontstoken. De eerste drie gebouwen die d.m.v. gas verlicht werden waren: het raadhuis op de Dijk, de eigen woning van Bosch Reitz "aan den Hoofdgracht nabij het Hoofd" en natuurlijk de gasfabriek.
Daarna ging de ontwikkeling gewoon door. De verlichting breidde zich uit en steeds meer woningen en bedrijven werden op het gas aangesloten. Op 1 september 1902 kwam de gasfabriek in handen van de gemeente en nam de gemeentelijke exploitatie een aanvang. De waterleiding was reeds met ingang van 1 januari 1901 aan de gemeente verkocht. De verlichting in Den Helder was veranderd van olijverlichting in gazverlichting met gasvlammen van de grootste soort of zogenaamde vleermuisvleugels, met een gasvlam van 10 duim breed en 7 duim hoog. In 1885 werd het gloeikousje uitgevonden en deze behield zijn plaats totdat het nieuwe verlichtings-medium electriciteit de gasverlichting van zíjn plaats verdrong. Het elektriciteitsbedrijf werd eveneens door de gemeente geëxploiteerd. In plaats van lichtgas werd het langzaam maar zeker kookgas en nog weer later kwam de gasverwarming. Den Helder werd groter en het gasleidingnet hield daar gelijke tred mee.
In 1968 werd in Den Helder het kolengas vervangen door aardgas. Dit bracht grote veranderingen teweeg i.v.m. ombouw van apparatuur e.d. Op 1 juli 1977 werd door de gemeente zowel het waterleidingbedrijf als het elektriciteitsbedrijf verkocht aan resp. het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noordholland en het Provinciaal Electriciteitsbedrijf Noord-Holland zodat de gemeente alleen nog het gasbedrijf bleef exploiteren met daarbij de straatverlichting. 11 December 1989 is het de laatste dag dat de gemeente eigenaar is van het gemeentelijk gasbedrijf want m.i.v. 1 januari 1990 is het gasbedrijf ondergebracht bij het gemeenschappelijk Gasbedrijf Kop Noord Holland. De gemeente verzorgt nu alleen nog de straatverlichting.

Direkteuren van het Helders Gasbedrijf

08-12-1857 - 03-07-1879 Mr. Charles Bosch Reitz
03-07-1879 - 01-09-1882 D.A. Bosch Reitz

De dagelijkse leiding van de fabriek lag onder deze beide direkteuren in handen van K.J. van Spall

01-09-1882 - 01-09-1902 M.J.L. Schram
01-09-1902 - 01-08-1921 S. Rijkes

Dhr. Rijkes was tot 1 mei 1916 als "particulier" directeur van de fabriek, hij werd eerst op 1 mei 1916 in gemeentedienst aangesteld.

01-01-1918 - 01-01-1922 adj. dir. J.N.E. Teune
01-01-1922 - 31-03-1946 direkteur J.N.E. Teune
01-05-1947 - 01-11-1949 J. Worp
01-04-1950 - 01-05-1954 P.J. de Klerk
17-01-1955 - 05-10-1966 Ir. E. Dikker
05-10-1966 - 15-06-1977 M. Groeneveld
15-06-1977 - 21-06-1985 L.C. Souwerbren
01-10-1985 - 31-12-1989 J.P. Molenkamp

Bronnen:
- "Er zij Gaz" van G.H.van Heusden
- "Kroniek van een eeuw Watervoorziening"
- archief gemeente water en lichtbedrijven
- archief Gemeentelijk Gasbedrijf Den Helder

gasfabriekTestnet De Jong Assurantiën CBM Printing Stichting Vrijwaard Webdesign Noord-Holland