Belangen Vereniging Visbuurt
gemeente Den Helder Woningstichting Den Helder CIV Den Helder Aficom Accountants Bakkerij Dunselman AH Boonstra

Digitale nieuwsbrief nr. 8 | 29 augustus 2010

Wow, Wat een Feest!!

Het zit er op, de Visbuurtfeestweek ter gelegenheid van het 200-jarige bestaan is achter de rug, maar wat een prachtig feest is het geworden! En dat zegt iemand die helemaal niet van feestjes houd .... ik. Zelfs de weergoden waren ons gunstig gezind waardoor vele mensen de Visbuurt hebben opgezocht. Een schatting van het aantal bezoekers durf ik niet te geven, maar het waren er veel, héél veel.
Anderhalf jaar hebben we met z'n allen gewerkt om dit feest te organiseren, maar de vrijwilligers, bezoekers en sponsors hebben dit feest gemaakt zoals het is geweest: 5 dagen enorme gezelligheid, saamhorigheid en feest voor jong en oud. Als voorzitter van de Belangenvereniging Visbuurt kreeg ik op de afsluiting een enorme bos bloemen, maar deze zou ik het liefst aan u allen willen doorgeven, want u heeft dat verdiend.Even een terugblik: maandag, dinsdag, woensdag

Na maanden van voorbereiding is het zover: we gaan beginnen. Het bestuur regelt nerveus alle van te voren besproken zaken en komen dan toch nog een aantal zaken tegen die op het laatst nog moeten worden geregeld. Er staan paaltjes, verkeersborden, een lantaarnpaal en een plantenbak in de weg, dus de gemeente bellen of ze z.s.m kunnen worden verwijderd. De gemeente heeft weer zeer snel gereageerd en aan onze vragen voldaan, onze welgemeende complimenten voor alle gemeenteafdelingen die zo hun best hebben gedaan om snel aan al onze wensen te voldoen. Auto's staan geparkeerd op plekken waar de kermisattracties moeten komen te staan, dus op zoek naar de eigenaren en vragen of ze deze meteen weg willen halen omdat ze in de weg staan.Verwijderen: paaltjes bij basketbalveld, paaltjes en een plantenbak bij de Stakman Bossestraat en bij de Thijssesschool een verkeersbord en paal.

Nadat al deze obstakels waren overwonnen kon er worden opgebouwd, maar de verkeerssituatie was op dat moment wel nijpend: de HVC was hun ronde aan het doen, de kermiswagens zochten hun plek en kabels werden uitgerold, maar de sfeer kwam erin.


Iedereen was druk doende hun activiteit op te bouwen of in te richten in de twee dagen die hen nog restten voordat het startsein voor de Visbuurtfeestweek zou worden gegeven.

Op de dinsdag vòòr aanvang van de feestweek kwam het water met bakken uit de hemel, terwijl op dat moment de voorbereidingen in volle gang waren.
Het "Strooiendorp" werd neergezet, de borden voor de bordenroute werden uitgezet, de versieringen werden opgehangen, de kermis werd opgebouwd: kortom ... we zagen het op dat moment iets somber in. Wel wisten één ding zeker: wat die dag zou vallen viel de andere dag niet, en zo is het ook gegaan.
Ik kreeg de dag voor het feest zou losbreken de onderstaande mail toegezonden, die weergeeft dat het toen nog héél slecht was, storm en regen.

Th. Michels schreef: "Slecht weer om op te bouwen vandaag hè? Ik hoop dat de weergoden de rest van de week gunstiger gezind zullen zijn".

Fam. van Til schreef: Hallo Janna,
We hebben veel zin in de week er is nu al meer samenhorigheid in de straat dan er in 10 jaar ooit is geweest dus dat is een goed begin. Ik wil je bedanken voor al je inzet en werk want ik vind het heel leuk dat mijn kinderen nu ook eens een feestweek mee kunnen maken zoals wij dat als kind hebben gehad en als er geen mensen zoals jij zijn had dat niet gebeurd, dus via deze weg heel hartelijk dank, natuurlijk ook de vrijwilligers, maar jou wilden we in het bijzonder bedanken. Veel plezier deze week, geniet er van voor zo ver mogelijk.

Op de woensdagmorgen scheen de zon ons stralend tegemoet

Op woensdag leek het erop dat we de eerste tegenslag zouden moeten verwerken: de Brassband Los Elegidos zou niet komen, ze waren het vergeten en konden de groep niet meer bijeen krijgen.
Verwoede pogingen van ons bestuurslid Hannie Maasland om een andere Brassband te krijgen konden op een dergelijk korte termijn niet worden verwezenlijkt. Jan Boon met zijn draaiorgel "de Paardenkop" heeft ons fantastisch geholpen door de honneurs waar te nemen, zodat we toch met zijn allen de muziek achterna konden richting Viskom waar de officiële opening zou plaatsvinden.
Wethouder Pia Bruin sprak het publiek toe en feliciteerde bewoners en de Belangenvereniging Visbuurt met hun jubileum. Namens de gemeente overhandigde de Wethouder aan de voorzitter een prachtig boeket bloemen en een schilderij van Lidia de Loos.


Alle kinderen pakten een ballon om te worden opgelaten als startsein voor de feestelijkheden. Aan de ballonnen hing een kaartje met naam en adres zodat de ballon die het verst komt voor deze eigenaar een leuke vermelding krijgt. Daarna was er nog gelegenheid om koffie te drinken en werd er limonade uitgedeeld aan de kinderen.


Hierna zijn de activiteiten losgebarsten in de buurt: Kleurrijkplein, Tienkamp, Kermis, Dia- en fotopresentaties, presentatie Walvisvaart, presentatie Modelbouwboten, bezichtiging Strodorp, Historische bordenroute en muziek.Tienkamp

In de Brouwerstraat was het een drukte van jewelste, 100 kinderen namen deel aan de Tienkamp. AH Boonstra zorgde ervoor dat drinken, snoep en ijs konden worden uitgedeeld.
Foto- en Diapresentatie

De Foto- en Diapresentatie van Stichting Visbuurtactiviteiten en Helderse Historische Vereniging was een geweldig succes, vanaf dag 1 stonden er mensen in de rij om naar binnen te komen. Het Leger des Heils heeft al deze mensen zeer gastvrij ontvangen. Er was soep, koffie, thee, koek en slaatjes te koop, men kon er rustig even zitten voor een praatje. Ook het Leger des Heils had een mooie indrukwekkende presentatie neergezet van de geschiedenis van het Leger des Heils in Den Helder.Historische bordenroute met gids

Samenvatting van de "Historische Rondgang" door de Visbuurt. (Anton Zwart)

Deze rondgang is gegeven door: Maarten Noot (HHV), Jan Kikkert, Bert van Gent, Anton Zwart en als gast-gids de auteur van het boek "De Visbuurt in Den Helder 1810-2010", Ko Minneboo.

Tijdens een regenachtige dinsdag hebben we met z'n allen de fotoborden met verschillende thema's door de wijk geplaatst met hulp van Hennie van Deursen. Gelukkig hadden we de daarop volgende feestdagen fantastisch weer, en ik zal hieronder uiteenzetten hoe het verloop in die dagen is geweest.

De woensdag en donderdag hebben we met twee gidsen de historische ronde gelopen en we kregen al snel veel positieve reacties, ook al duurde de rondgang gemiddeld 2 à 2,5 uur. De vrijdag hadden we speciale gasten in ons midden, te weten de 150-jarige jubilarisfamilie Dunselman en we mochten ook een echtpaar uit De Rijp verwelkomen. Ook deze mensen waren verrast wat ze allemaal in de Pilo te zien kregen. We hoorden ze af en toe "oh" en "ah wat mooi" zeggen. Deze rondgang duurde zelfs 3 uur en we werden door de familie Dunselman bij café Woud gefêteerd op een drankje. Ik weet niet of dat uit dankbaarheid was of door de vermoeidheid van de familie kwam, maar we houden het maar op beide ;-).

De zaterdag was helaas het dieptepunt met slechts 3 bezoekers, maar desondanks hebben we veel lol en plezier beleefd en onze gastgids bleef met hetzelfde enthousiasme de zaken uiteenzetten. Ook deze rondleiding duurde 3 uur en ook deze mensen keerde tevreden huiswaarts.
De zondag was zo'n doorslaand succes dat we de groep in drieën moesten splitsen en er met drie gidsen gelopen moest worden. Ook deze ronde duurde 3 uur. In deze groep liep een echtpaar mee uit Franeker en deze mensen waren zó enthousiast dat we zelfs een bedankje per e-mail hebben gekregen.

In totaal hebben een kleine 200 personen gebruik gemaakt van onze diensten, ook de gidsen hebben erg veel plezier beleefd aan de rondgangen en hopen op deze manier de "Pilo" in een ander daglicht te hebben gezet.
Het bestuur heeft tevens besloten de fotoborden tot na de Open Monumentendag op 11 september a.s. te laten staan. Heel veel mensen stappen nog van hun fiets of uit de auto om van de foto's te genieten. Na dit besluit bleek dat onze fotoborden zó in trek zijn dat de 1e dag na de feestweek 2 borden zijn ontvreemd met het thema "geloven in de Visbuurt". Wie oh wie heeft ze ontvreemd ha ha.


De gidsen Bert van Gent, Anton Zwart, Jan Kikkert, Maarten Noot en gastgids Ko Minneboo in actie
Kleurrijkplein

De presentatie van de diverse nationaliteiten in de buurt
Een enorm gezellige sfeer op de woensdagmiddag op de Vismarkt: het Leger des Heils en Avalon hadden een kraam neergezet om hun werk te presenteren en er was een kraam met heerlijke Surinaamse hapjes, dat werd uitgedeeld aan de aanwezige toeschouwers.
De modeshow van kleding van het Leger des Heils werd geshowd door een groot aantal vrijwilligers en kinderen, deze kleding kon de volgende dag worden gekocht in de kledingwinkel van het Leger des Heils gelegen aan de Vismarkt.


Met lekkere hapjes


Koor Rainbow

Ook de koorleden van Rainbow vertelden over de herkomst van hun kleding. De buikdanseressen van Triade gaven een fantastische show weg. Er waren een drietal workshops voor kinderen: maak je ideale huis/kasteel, kleien/schilderen en versier een taart.
De presentatie was in handen van Babs Straalman.
"Van Willem Barentsz tot Willem Barendsz"

Op de locatie Prinses Margriet aan de Binnenhaven werd een foto- en filmpresentatie gegeven over de Walvisvaart: "Van Willem Barentsz tot Willem Barendsz". Er was ontzettend veel materiaal aanwezig en de heren André van Groenou en Chris Heesters konden alles vertellen en laten zien van deze vorm van visserij die ook door bewoners uit de Visbuurt werd uitgeoefend.
Tevens werd er een diapresentatie gehouden door de Helderse Historische Vereniging met beeldmateriaal van de Visbuurt. Deze presentatie werd helaas niet massaal bezocht omdat het toch een beetje uit de loop lag, maar indrukwekkend was het wel.Presentatie "De Visbuurt in Den Helder 1810-2010"

Op de woensdagavond werd in verzorgingshuis Prinses Margriet de presentatie van het boek "De Visbuurt in Den Helder 1810-2010" gehouden. Tevens heeft de voorzitter van de BVV de sponsoren en genodigden een presentatie laten zien over de Visbuurtweek.

Stichting Vrijwaard heeft ons allen deze avond zeer gastvrij ontvangen, de muziek werd verzorgd door de formatie New Born.
Het was fijn te weten dat de betrokkenheid van voormalige voorzitters van de Belangenvereniging Visbuurt nog net zo groot was als toen zij nog in de verschillende besturen actief waren. Janna had het al gezegd in haar toespraak: als je eenmaal met de Visbuurt in aanraking bent geweest gaat het in je wortelen en kom je er nooit meer los van. Bewijs: op deze avond waren 5 voorzitters aanwezig! Cisca Govers (toen Maring), Bert van Gent, Ko Minneboo, Henrie Ottervanger en Janna van Os.
Burgemeester Koen Schuiling naam het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. De wethouders Pia Bruin en Kees Visser waren ook aanwezig.
Marinus Vermooten kwam in de hoedanigheid van een 19e eeuws hoofdredacteur van een Haarlemse Courant, in zijn hilarische voordracht strooide hij met historische weetjes. Burgemeester Schuiling: "Je moet weten waar je vandaan komt, anders weet je niet waar je heen moet, vertel je verhaal zodat het niet vergeten wordt".
De burgemeester, die vòòr de presentatie het boek al wilde lezen om goed beslagen ten ijs te komen en een duidelijk woord wilde spreken naar aanleiding van deze presentatie, was lovend over het boek. Op de tewaterlating van de Dorus Rijkers heeft de burgemeester nog aangegeven dat de festiviteiten in de Visbuurt een aanvang zouden nemen en dat het boek over de Visbuurt vanaf donderdag te koop zou zijn, "een aanrader" zo zei hij. "Mochten er Visbuurters zijn die het zicht op de toekomst verloren hebben, dan moeten zij het boek aanschaffen, want het herbergt een schat aan historische informatie over wonen, werken en leven in de Pilo".Filmploeg

Het zal vast niet onopgemerkt gebleven zijn: de filmploeg die dagelijks door de buurt liep en van alles en iedereen opnames maakte.
Dit bedrijf, HL Video Produkties, afkomstig uit de Visbuurt, had het er maar druk mee. Bert Hasselt, Ronald van Rietschoten en Sjoerd Brandsma, die de opnames maakten zullen van al deze opnames een DVD samenstellen die uiteindelijk door de BVV zal worden uitgereikt aan de vrijwilligers. Deze DVD zal omstreeks eind oktober gereed zijn.
Heeft u ook belangstelling voor de DVD, dan kunt u deze bij de Belangenvereniging bestellen. Prijs: € 10,00.De Kermis

De Kermis bood dagelijks een gezellige aanblik en de kermisexploitanten werden door de bewoners flink in de watten gelegd. Zo mochten ze gebruik maken van de toiletten, aten een hapje mee of werden uitgenodigd om na sluitingstijd te komen BBQ'en en wat te drinken. Een aantal bewoners en ondernemers hebben de kermisexploitanten voorzien van stroom voor hun privé onderkomens.
Ondanks dat de stoppen er veelvuldig uitklapten, wat gelukkig door Gerrit Wellerdieck kon worden opgelost, kwam er géén beklag over de lippen. Klasse van al deze mensen, die zo overduidelijk de gastvrijheid van de Visbuurt hebben uitgedragen.Media

U heeft heel veel over de Visbuurtweek kunnen lezen in de diverse kranten en weekbladen, daarnaast is de voorzitter van de BVV uitgenodigd door Cor Busman voor een live-uitzending van de LOS op zondagavond 15 augustus.
De LOS heeft ook een live-uitzending verzorgd vanaf de Vismarkt op zaterdag 21 augustus, "Visbuurt gaat LOS", waarin diverse personen die betrokken zijn of zijn geweest in de Visbuurt werden uitgenodigd voor een gesprek. Ook een 5-tal kinderen hebben meegewerkt aan de uitzending die van 12.00 tot 15.00 uur duurde en verzorgd werd door Leo Huisman, Gerard Terpstra en Gerrit Volder.


Kees Smit


Gerard Terpstra in gesprek met de jeugd

Een aantal genodigden van de LOS waren: Ko Minneboo en Marinus Vermooten, de auteurs van het boek; Bert van Gent, voormalig voorzitter van de Belangenvereniging Visbuurt; Dorus Minneboo, zoon van kruidenier Minneboo; Wim Willems, mede-eigenaar van Wilms sanitair en verwarming, ooit gevestigd in de Visbuurt; Janna van Os: huidige voorzitter BVV en Tiny Noordeloos, beheerder van het voormalige postkantoor aan de Nieuwstraat. Er was een gastoptreden van Henk Kuijk te beluisteren.Enkele reacties van bezoekers

Tjitske schreef:

Ik denk dat de organisatie een prestatie van formaat heeft geleverd. Ik vond het erg gezellig. Ook de bewoners zelf verdienen alle lof. Je zult maar zo'n kermisattractie voor je deur hebben enz. maar ik heb ook geen onvertogen woord gehoord, wel veel enthousiasme en positieve geluiden.

.........................................................................

Ed Schotman schreef:

Even een opmerking aan Anton Zwart, mij is opgevallen dat in de Stakman Bossestraat t.o. de Jac. P. Thijsseschool de borden met de foto's afgelopen maandagmiddag verdwenen waren en daar ik nu lees dat er is besloten is om de borden te laten staan tot open monumentendag op Zaterdag 11 September. Klopt dit of heeft het bestuur deze verwijderd?

.........................................................................

Hennie en Dick van Zandwijk uit Franeker schreven:

Beste mensen,
N.a.v. ons bezoek afgelopen zondag aan de feestelijkheden in de Visbuurt, nog even een reactie.
Als geboren en getogen "pilo-er", (in L. van Berkstraat en W. Beukelsz.straat), heb ik deze dag als zeer prettig ervaren. Mijn vrouw en ik waren 's morgens voor 11 uur al in de wijk. Het was nog één en al rust. Mooi de gelegenheid om eens rustig door de buurt te lopen. Ben op mijn 18e jaar naar Friesland vertrokken. Nu blijkt wel dat in die jaren mijn gedachten meer uitgingen naar andere dingen dan geveltjes en historie van de buurt. Na nog bij het Leger des Heils binnen te zijn geweest, de plek waar ik op de Nutsschool heb gezeten. Om twee uur naar de Vismarkt voor de rondleiding. De heren gidsen (de heren Minneboo en Zwart) vertelden zeer enthousiast over de buurt en we hebben er veel van opgestoken. Het viel op dat mijn vrouw ook veel interesse had en toen de gids in de gaten kreeg dat ik slechtziend was, bood hij onmiddellijk aan kopieën van de borden van huis op te halen. Dit heb ik zeer gewaardeerd en ze nu allemaal vergroot op mijn computer gezien. Er is veel werk verzet en willen alle medewerkers dan ook dank zeggen, dat we deze dag met veel plezier konden meemaken.

.........................................................................

Goededag,
Ik had even een vraag over de foto's die op de borden stonden in de visbuurt. Het gaat om de foto van Arie Molenaar, dat was een oom van ons maar wij hebben geen goede foto van hem. En toen zagen wij hem op het bord staan is er aan die foto te komen? Alvast bedankt voor de moeite groetjes.

.........................................................................

Hallo,
Vandaag kwam 1 van onze deelnemers met het verhaal dat er een grote foto van Actief Talent te zien is in de Visbuurt!! (heb hem zelf niet gezien)
Wij vinden dit heel erg leuk!! Mijn vraag is??? Wat gaan jullie doen met deze foto?? Anders zouden wij hem heel graag willen hebben!!! O ja...nog de complimenten voor de prachtige feestweek!!Testnet De Jong Assurantiën CBM Printing Stichting Vrijwaard Webdesign Noord-Holland