Nieuws Archief Plan IJsfabriek Brouwerstraat

Tijdens de vergadering van 4 december 2008 heeft Dhr. Hugo van der Laan, architect, uitleg gegeven over de nieuwbouwplannen op de plek waar nu de IJsfabriek staat aan de Brouwerstraat. Dhr. Zoon heeft de taak te bekijken of ontwikkeling en bouwplannen passen in de buurt. Hij vertelt dat de bouwplannen niet passen in het huidige bestemmingsplan, dus zal er een procedure gevoerd moeten worden om deze aan te passen.
De bouwvergunning kan alleen dan worden afgegeven als aan beide punten is voldaan (volgen procedure en wijzigen bestemmingsplan). Een schoongrond verklaring is al afgegeven. Er is gekeken naar de potentiële mogelijkheden van de plaats waar de bebouwing plaats moet vinden. Er zullen 4 panden verrijzen, 2 rode en 2 gele, met verspringende dakhoogten zoals nu ook in het straatbeeld zichtbaar is van de omliggende panden.
In het huidige bestemmingsplan is een bouwdiepte van 13 meter toegestaan en op de verdieping 10 meter. Daar bovenop komt een kap. Naar verwachting zal de sloop/bouwduur ongeveer 9 maanden in beslag nemen. De welzijnscommissie heeft zijn goedkeuring aan dit bouwplan gegeven.

Op 1 januari 2010 stopt de IJsfabriek ermee en kan gestart worden met de sloop van dit pand. Er zal een sloopvergunning moeten worden afgegeven. Als blijkt dat er geen asbest in het pand zit zal Temo Bouwbedrijf de sloop zelf doen, anders zal een gespecialiseerd bedrijf deze taak op zich moeten nemen.

Er zullen 8 éénpersoons appartementen komen, 7 extra parkeerplaatsen, 4 autoboxen en in de steeg 8 bergingen. De éénpersoonsappartementen kunnen, als er vraag naar is eventueel aangepast worden tot grotere woningen.

Dhr. van der Laan zegt dat de BVV regelmatig met de eigenaar om de tafel zal moeten gaan zitten om eventuele zorgen uit te spreken en op de hoogte te blijven van de werkzaamheden. Hoe de straat verder wordt ingericht moet nog worden bezien, formeel zal er een verkeersbesluit moeten worden genomen omdat er een klappaal moet worden verplaatst en het wandelgebied naar voren wordt gehaald.
Er wordt nog bekeken of dit wandelgebied al bij de Jan in 't Veldstraat ingaat of pas na het huis met een garage naast zijn pand. Dit kan meegenomen worden in het wijkveiligheidsplan, om dat dan de verkeerssituatie aan de orde komt.

Voor de bouw zal er gedeeltelijk geboord en geheid moeten worden, omwonenden krijgen hierover bericht én er zullen foto's van de omliggende panden worden gemaakt. zodat aangetoond kan worden of er eventueel door de werkzaamheden scheuren of barsten in de panden zijn gekomen.
De BVV heeft de bouwtekening en het stedenbouwkundige randvoorwaarden & kwaliteitseisen rapport gekregen, zodat zij dit ter inzage kunnen leggen voor omwonenden.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden & kwaliteitseisen in PDF
U heeft Acrobat Reader nodig om dit formaat te kunnen lezen.

Hieronder staan een aantal overzichtstekeningen om de zaken wat te verduidelijken.

Plattegrond Visbuurt Parkeerplaats huis doorsnede 1 huis doorsnede 2

Overzicht foto's hoe het nu rondom de IJsfabriek er uitziet.