Nieuws

Voor de laatste nieuwtjes kunt u ook onze facebookpagina bezoeken:

https://www.facebook.com/belangenverenigingvisbuurt.denhelder

Let op: onze Facebookpagina is pas beschikbaar als u ingelogd bent op Facebook!

....................................................................................................................................

Betonblokken geplaatst

Op 24 maart 2015 geplaatst : betonblokken in de Van den Duyn van Maasdamstraat, T-kruising met Van Limburg Stirumstraat. Gemeente doet zijn woord gestand, waarvoor dank.

 

....................................................................................................................................

Visbuurt feestweek evaluatie

De Visbuurt feestweek evaluatie was een groot succes! Op 3 september jl. was er een volle Viskom met blije buurtbewoners!
Iedereen kon vertellen wat ze van de laatste feestweek vonden: goed of slecht.
Het aantal kritische opmerkingen bleef voornamelijk beperkt tot (door groter dan verwachte opkomst) niet voldoende koelcapaciteit van het bier!

Klagers welke echt last hadden gehad van overlast (ook geluid) bleken niet aanwezig.
Gelukkig kon de aanwezige Wijkagent uitleg geven over de binnengekomen 11 meldingen.
Die meldingen waren te onderscheiden over knalvuurwerk tijdens de Gondelvaart en soms te lang muziek.
Ook een artiest was te enthousiast en ging om 23.00 een kwartier te lang door, dat was de leiding te verwijten en zal in de volgende Visbuurt Feestweek voorkomen worden.
Over het vuurwerk, dat afgestoken schijn door mensen van buiten de Visbuurt, komt volgende feestweek een dringend beroep om dat niet meer te doen. Jammer dat er ondanks informatie van het Gemeentelijk KCC er weinig ambtenaren aanwezig waren.

Al met al weer een goede beurt van de Visbuurt Feestweek organisatoren: de Viskom en Belangenvereniging Visbuurt!
Op naar volgend jaar!

Met vriendelijke groet,
Jop N. Roggeveen
voorzitter Belangenvereniging Visbuurt

....................................................................................................................................

Acties handhavers: er wordt hard gewerkt aan de Visbuurt, en zo zien we het graag.

De Belangenvereniging Visbuurt is erg blij met de acties van de handhavers! Er zijn in de Visbuurt nog genoeg punten waarop gehandhaafd moet worden, maar we zijn goed op weg. Er zijn al een stuk minder meldingen binnen gekomen van overlast m.b.t. aanhangwagens, caravans, trailers, boten, grofvuil enz. En hier en daar gaat zelfs het parkeergedrag de goede kant op. We horen ook dat bewoners zelf wat vaker melding maken van overlast van vuil en dergelijke.
Hierop heeft onze wijkconciërge op een prima manier ingespeeld. Omdat er regelmatig grofvuil gedumpt wordt is het nu zo dat af en toe de HVC door de buurt rijdt om hier en daar wat grofvuil mee te pakken. In principe is dit natuurlijk niet hoe het hoort en we willen dan ook alle bewoners vragen voortaan gewoon zelf te bellen (140223) met de afdeling Grofvuil om een afspraak te maken voor het Gratis ophalen van Grofvuil.

....................................................................................................................................

Houd elkaar als buren in de gaten!

Er is in de week van 5 tot 8 september veel politie op straat in de Visbuurt gezien. Er was ingebroken op klaarlichte dag en dat was helaas al eens eerder gebeurd.
Inbrekers in je huis is natuurlijk heel erg voor deze mensen. Positief is dat de politie actief in onze buurt rond rijdt en veel controleert. De BVV vindt het belangrijk dat wij als buren op elkaars huis letten. Zorgzaam zijn voor elkaar is een pluspunt van onze buurt. We zeggen elkaar gedag en spreken elkaar aan. Maar letten op je buurt is ook iets heel belangrijks, want op die manier kun je sneller alarm slaan en informatie geven.

Sluit je huis dus goed af! Tegenwoordig kun je geen deur meer open laten staan, jammer .... want zo was het vroeger wel. Tijden veranderen, maar onze vriendelijke buurt niet. Denk en leef mee met je medebewoners om ons allemaal veilig te kunnen voelen in de Visbuurt.

....................................................................................................................................

Samen werken aan een veilige, gezellige, schone en leefbare buurt

De Visbuurt, met als bijnaam "De Pilo", is een levendige buurt met een diversiteit aan culturen, winkels en bedrijfjes. Het is een oude buurt met monumentale- en beeldbepalende panden. De buurt had altijd een volkskarakter maar door onder andere individualisering is dit minder geworden. In het kader van het vergroten van de leefbaarheid van deze wijk wordt er na twintig jaar afwezigheid weer een feestweek aangeboden, die in het teken staat van het vergroten van die leefbaarheid, veiligheid, sociale samenhang met de bewoners en kennis maken met elkaar op een informele wijze. We willen de bewoners ook bewust maken van de geschiedenis van de Visbuurt maar ook naar de toekomst toe, trots zijn op hun buurt. We willen graag dat mensen het fijn vinden om in de Visbuurt te komen wonen en bereid zijn hiervoor investeringen te doen, zoals het gezamenlijk schoonhouden van de straten en perken, het opknappen van hun huis en dergelijke. Wij hopen en verwachten, dat alle bewoners, voor zover mogelijk, bij de feestweek actief of passief betrokken zullen zijn. Hierbij staat de ontmoeting, communicatie en kennismaking met elkaar centraal, niet alleen tijdens de week maar ook daarna.
Voor de uitvoering van dit project wil de BVV, de Belangenvereniging Visbuurt in samenwerking met diverse organisaties zich hard maken.

....................................................................................................................................

Nieuws  Archief

Digitale Nieuwsbrief nr. 15
Digitale Nieuwsbrief nr. 14
Digitale Nieuwsbrief nr. 13
Digitale Nieuwsbrief nr. 12
Digitale Nieuwsbrief nr. 11
Digitale Nieuwsbrief nr. 10
Digitale Nieuwsbrief nr. 9
Digitale Nieuwsbrief nr. 8
Digitale Nieuwsbrief nr. 7
Digitale Nieuwsbrief nr. 6
Digitale Nieuwsbrief nr. 5
Digitale Nieuwsbrief nr. 4
Digitale Nieuwsbrief nr. 3
Digitale Nieuwsbrief nr. 2
Digitale Nieuwsbrief nr. 1

Presentatie Wijkveiligheidsplan Visbuurt
Janna's nominatie voor "Jutter van het Jaar 2010"
Prijsuitreiking Kern met Pit
Rondgang met Wethouder Suzanne den Dulk
Plan IJsfabriek
Boze Visbuurters dumpen auto van zwerver