Nieuws Archief Rondgang met Wethouder Suzanne den Dulk

30 maart 2011 - Rondleiding van de Wethouder Suzanne Den Dulk door de Visbuurt

Wethouder Suzanne den Dulk Aanwezig: Suzanne Den Dulk, Cees Pieterse, Anton Zwart, Bert van Gent, Nynke Wever, Nienke Jelgersma, Frans Bontes en Janna van Os.

Op de toch nog frisse woensdagmiddag de 30e maart verzamelen de deelnemers zich om 14.30 uur op de Vismarkt om de sinds oktober 2010 geïnstalleerde Wethouder, die de wijk Visbuurt heeft toegewezen gekregen, bekend te maken met háár Visbuurt.

Er is een beknopte rondleiding samengesteld omdat de wethouder om 16.00 uur een spreekuur heeft in de Viskom.


Allereerst vertelt Anton over de plek van de Vismarkt die als basis gezien wordt voor de verdere ontwikkeling van de buurt. Ooit was hier op deze plek het Stroodorp te vinden, uitgebeeld tijdens de Visbuurtweek 2010 ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan.
Janna voegt daar aan toe dat de "Vis" die op de Vismarkt staat symbool is voor het herrijzen van de buurt uit de puinhopen van de dreigende sloop van de gehele Visbuurt in de jaren 70. De"Vis" is onthuld tijdens de eerste Visbuurtweek in 1978 door toenmalig wethouder Gerard van den Bosch, de vader van de huidige wethouder Wiltrude Turnhout-van den Bosch.

Daarna lopen we door de Oranjestraat waar we een aantal opgesplitste en verpauperde panden laten zien en vertellen haar wat de impact van deze woningen op de buurt heeft. Vervolgens gaan we door de Gasstraat, waar juist de hoek Gasstraat/Oranjestraat is aangepakt en heringericht is met een mooi perk.

rondleidingDan komen we bij het pand dat ooit een drogisterij is geweest, je kunt dat nog herkennen aan de spreuken die de eigenaar op de gevel heeft laten aanbrengen, een mooi opgeknapt pand.
We gaan de Spoorgracht op en staan even stil bij de voormalige bioscoop en vertellen wat Tavenu, dat nog op het pand geschreven staat, inhoudt. Toegang alleen voor enige nette Urkers, voor deze Urkers werden speciaal gekuiste films gedraaid.
Dan gaan we door naar de "Jutter" en laten de foto van de Gasfabriek zien, geschonken door de BVV aan de Jutter, en vertellen over de Gasfabriek en de nog steeds bestaande directeurswoning, dat nu als uitvaartcentrum fungeert.

Daarna de Fabrieksgracht over en vertellen over het Vinkenterrein, waar de BVV graag het nieuwe Stadhuis ziet met daarnaast de Molen van weleer "De Goede Verwagting". Het terrein ligt al 40 jaar grotendeels braak en de grond is vervuild, als de grond wordt afgegraven is daar direct plaats gemaakt voor de ondergrondse garage, daarboven het stadhuis, aldus de BVV.

rondleiding Het station kan een stuk terug worden geplaatst zodat bezoekers het Stadhuis makkelijk kunnen bereiken, er blijft weer een stuk grond over om het Stadspark uit te breiden - ons inziens stukken goedkoper dan dat het Stadhuis op de plek moet komen waar het postkantoor was gevestigd - en geeft zeker minder overlast.

Dan staan we stil bij het huisje met de vermelding Baron van Asbeck, stichter van de eerste woningstichting en laten we de monumentale pandjes van de Woningstichting zien in de van Hogendorpstraat en op de Fabrieksgracht.

Dan naar de van Limburgstirumstraat. We wijzen op de hoekpanden waar ooit bedrijven waren gevestigd en die nu bijna allemaal zijn opgesplitst als wooneenheden. Dan laten we de doorgang zien naar de "Prikfabriek" en vertellen dat deze ruimte niet meer in de wijk past en dat we daar graag woonvoorzieningen zouden zien voor ouderen met een zorgvraag (een soort begijnenhofje), ouderen willen graag in hun eigen buurt blijven wonen maar worden nu verplicht de wijk uit te gaan naar een verzorgingshuis als zij of hun partner zorg behoeven.

rondleiding

Dan gaan we naar de Stakmanbossestraat, het schoolplein van de Jac. P. Thijsseschool, waar veel van de onrustdraaiers, die de buurt de laatste maanden terroriseren, zich verzamelen. Het schoolplein heeft een openbare functie en wordt deel van het Jantje Beton project "Vrij Buitenspelen". Nynke Wever, interim voorzitter van de BVV en deelnemer aan het project vertelt over de plannen voor het schoolplein. De BVV houdt echter haar hart vast over de vernielingen die zich kunnen voordoen op het straks vernieuwde plein, zolang de groep nog niet is opgepakt.

Dan naar de Olvookerk, die nu aan de buitenkant mooi wordt gerenoveerd door de eigenaar. Deze is niet meer als kerk in gebruik maar als werkplaats van de decorbouwers. We spreken onze zorg uit voor het geval dat deze eigenaar vertrekt en het opgekocht kan gaan worden voor kamerverhuur. De BVV ziet graag een maatschappelijke bestemming voor dit pand, zodat de gehele buurt daar profijt van heeft.

Verderop in de straat laten we een verwaarloosd pand zien, wat toch wat vaker in de buurt voorkomt, deze eigenaren zouden er door de gemeente op gewezen moeten worden dat zij onderhoud dienen te plegen aan hun pand.

rondleiding     rondleiding

We lopen door de Brouwerstraat, staan stil bij de IJsfabriek en vertellen van het mislukte bouwproject op deze ruimte. Verder onder het poortje door richting de Vijzelstraat waar het andere deel van het Jantje Beton project in volle gang is.

rondleiding

Dan door naar het Ruyghweghofje om te laten zien hoe het Begijnenhofje zoals de BVV dat in het hoofd heeft voor de Prikfabriek er ongeveer uit moet komen te zien. Hoewel het Ruyghweghofje nu meer bewoond wordt door jonge gezinnen dan in de beginjaren.

Dan gaan we terug naar de Viskom waar het spreekuur zal plaatsvinden en bewoners kunnen kennismaken met de Wethouder.
De wethouder heeft enthousiast gereageerd en veel vragen gesteld, ze wil graag nog eens terug komen en nog meer horen over de Visbuurt. Wat de BVV van haar graag zou verwachten? Betrokkenheid, we weten dat zij al deze informatie niet allemaal kan onthouden, maar als er gesproken wordt over de Visbuurt, kan zij zeggen dat ze er geweest is en er een hele leuke rondleiding heeft gekregen. Voor vragen kan zij altijd bij ons terecht, we hopen dat zij met hart en ziel zal pleiten voor de speerpunten die de BVV nog open heeft staan en daar geld voor ziet vrij te maken, dan is onze missie weer geslaagd.

Op het spreekuur was het jammer genoeg erg stil, slechts één 11-jarige jongen, Vincent Smit, kwam na de scholierenveldloop op het Marinesportveld, naar het spreekuur om te vragen voor knikkerpotjes bij buurthuis de Overzet in de Vogelwijk. Hij kwam met een goed onderbouwd verhaal en de wijkmanager, Cees Pieterse, belde direct naar de wijkconciërge, Netty Kolsteeg, die zo spoedig mogelijk naar de Viskom is gekomen om de jongeman te woord te staan en een vervolgafspraak te maken.

rondleiding
Van l. naar r.: Suzanne Den Dulk, Vincent Smit en Netty Kolsteeg

Om 16.45 uur namen we afscheid van de Wethouder, wijkmanager en wijkconciërge, en bedankten Toon v/d Kamp voor zijn gastvrijheid in de Viskom.