Trots zijn op je buurt!


Sponsors

Draagt u de Visbuurt ook een warm hart toe?
Meld u dan aan als donateur of sponsor, wij zullen een link naar uw website plaatsen en uw naam bij activiteiten op reklamemateriaal plaatsen. Wij kunnen altijd wat extra steun gebruiken, zowel financieel als in natura, voor het realiseren van diverse activiteiten en doelstellingen in de Visbuurt.

Subsidieverleners:

Sponsors