Trots zijn op je buurt!


Lid worden

Lid worden van de Belangen Vereniging Visbuurt kan als volgt :

Via de bank :
Maak € 10,- over op gironummer NL80INGB0009603520
Vermeld uw naam en adres en "aanmelden lidmaatschap BVV"

Schriftelijk :
Belangenvereniging Visbuurt
p/a Vismarkt 1
1781 TA Den Helder

Digitaal :
Wanneer het nieuwe bestuur bekend is kunt u zich weer digitaal aanmelden.
Wilt u donateur worden van de Belangenvereniging, maak dan uw bijdrage over op bankrekeningnummer NL80INGB0009603520 onder vermelding van "donateur Visbuurt".