Links & Belangrijke Diensten

Overzicht belangrijke telefoonnummers

Belangenvereniging Visbuurt : 06 - 518 545 91
Secretariaat: p/a. Nieuwstraat 5a 1781 TE Den Helder
Vergaderdata: iedere eerste woensdag van de maand bij buurthuis De Viskom, in de Vijzelstraat aanvang 19.00 uur

Vrouwenhulpverlening AVALON : 0223 - 61 38 35
Vismarkt 5, Postbus 506, 1780 AM Den Helder. Geopend: ma. t/m do. 09.00 -16.00 uur.

Stichting Blijf van mijn lijf : 0223 - 63 81 50
Postbus 407, 1780 AK Den Helder
Opname mogelijkheid voor mishandelde/bedreigde vrouwen met of zonder kinderen
Dag en nacht bereikbaar.

Humanitas : 0223 - 61 74 22
Dienstverlening door vrijwilligers, waaronder thuishulp, maatjesproject en terminale begeleiding

Hospice : 0223 - 61 21 75
Hospice Den Helder 24 uur bereikbaar

Huiselijk geweld : 0900 - 234 55 66
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, dag en nacht bereikbaar

Informatielijn Huiselijk Geweld : 072 - 56 13 614
E-mail : info@huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl

Centrale Huisartsenpost : 0223 - 670 470
gevestigd aan de Drs. Bijlweg/hoek Nieuweweg, is ’s avonds en ’s nachts van 17.00 uur - 08.00 uur en in het weekend en tijdens feestdagen bereikbaar.

Thuiszorg
Thuiszorg Kop van Noord-Holland. Voor alle zorg en hulpaanvragen:
Meldpunt Thuiszorg : 0223 - 650 222 (tijdens kantooruren ook bereikbaar voor hulp bij het berekenen van de eigen bijdrage)
Dienstenwinkel : 0900 - 22 60 260. Voor huishoudelijke, verzorgende en verpleegkundige zorg op indicatie en particuliere zorg.
Regionale Thuiszorg : 0223 - 69 20 35 of 072 - 51 27 127. Voor zorg-en hulpvragen, dag en nacht bereikbaar.
Thuiszorg Zorgbedrijf Noord-Holland: 0223 - 673390. Voor huishoudelijke, verzorgende en verplegende hulp 24 uur per dag.
Kidscare : 0223 - 641 502. Gespecialiseerde kinderthuiszorg, 24 uur per dag bereikbaar.

Gemeente - Klantenservice: 0223 - 671 200
Bereikbaar van 08.00 tot 14.00, Drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder
Fax 0223 - 671201, e-mail: info@denhelder.nl
Website : www.denhelder.nl
Service : 0223 - 671200. Bereikbaar van 08.00 tot 14.00

Zorgloket: 0223 -678 000
De gemeente heeft voor het aanvragen van alle WMO- voorzieningen een loket ingericht, het Zorgloket. U kunt daar terecht voor het aanvragen van voorzieningen. Dit kan zowel persoonlijk, digitaal of telefonisch. Het Zorgloket vindt u in de plaza van het stadhuis (begane grond).
Bij het Zorgloket kunt u terecht op ma., di. en vr. van 08.00 - 14.00 uur, woe. van 08.00 - 15.30 uur en do. van 08.00 - 19.30 uur.
E-mail : zorgloket@denhelder.nl

Wijkconciërge - Mw. Netty Kolsteeg : 0223 -671 200
Op mijn spreekuur : woensdagmiddag van 12.00-14.00 uur op de Politiepost/ Parkeerbeheer Bernardplein. Spreekuur: iedere even week op woensdag tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de Politiepost aan het Bernhardplein.

Wijkagent – Dhr. Cees Stoop : 0900 8844

OGGZ Meldpunt Vangnet en Advies : 0224 - 720 620 (contactpersoon Frits Muus)
E-mail: meldpunt-oggz@ggdhollandsnoorden.nl

DNO doen
Centrale Voordeur & Trajectbegeleiding Opvang & Wonen
Werkdagen: ma / di, do / vr

Bassingracht 1
Postbus 253
1780 AG Den Helder
Tel: 0223 -618 915

Postbus 1018
1810 KA Alkmaar
072 - 514 29 86

KVK 37105529
ING 651007356
www.dnodoen.nl/over-dnodoen/contact-met-dnodoen

Misdaad M : 0800 7000
Voor het anoniem melden van misdrijven.

Schuldhulpverlening : 0223 - 67 11 42 (intake lijn)
Drs. F. Bijlweg 2, 1784 MC Den Helder : Info
Brieven aan Gemeente Den Helder afd. Werk, Inkomen en zorg
t.a.v. Bureau Schuldhulpverlening
Antwoordnummer 213
1780 VB Den Helder

Alarmnummers :
Politie / Brandweer/ Ambulance : Als elke seconde telt 112
Politie : 0900 - 88 44 (lokaal tarief)
Ambulance : 072 - 56 44 444
Brandweer : 072 -56 44 444
Waterpolitie : 0223 - 616 767
Dierenambulance : 06 -51 69 71 15
Slachtofferhulp : 0900 - 0101

Bureau Slachtofferhulp
Kindermishandeling : 0900 - 123 1230
Kindertelefoon : 14.00 - 20.00 uur 0800 - 0432 of 0900 - 0132
www.bureauslachtofferhulp.nl

Psychische Hulp
Grijs Genoegen : 06 12 69 00 36
Grijs Genoegen is een zorgverlener voor zorgmijdende ouderen boven de 50 jaar. Mocht U als bewoner opmerken dat er in uw omgeving personen zijn die aan deze criteria voldoen dan kunt u hen aanmelden bij Cornelia Martha (Leger des Heils). Zij zal dan een hulpverleningstraject opstarten.

OGGZ
Voor bewoners (vaak verward) die zich ernstig vervuilen en geen goede zorg krijgen is er de OGGZ
Kerkgracht 4 - Verslavingszorg 0223 - 62 05 41
Polderweg - Verslavingszorg 0223 - 61 23 06
Weststraat - GGZ NH 0223 - 62 55 23

De Wering/Maatschappelijk werk: 0223 - 52 53 50
Afdeling van de Stichting voor Welzijnszorg en Maatschappelijke Dienstverlening in de Kop van Noord Holland.
AMW biedt informatie en begeleidingsgesprekken (zowel individueel als systeemgericht) bij psychosociale problemen zoals (rouw)verwerking, relatie, spanningsklachten en huiselijk geweld. Daarnaast heeft zij ook een specifieke problemen groep. Voor hulpverlening is geen verwijzing noodzakelijk.
Spreekuren : alleen op afspraak via het secretariaat van 08.30 - 12.30 uur en 13.30- 17.00 uur.
J. van Heemskerckstraat 1, 1782 XC Den Helder

Storingsdiensten :
Drinkwater (PWN Waterleidingbedrijf Noord Holland) : 0800 - 50 23 23 55
Hoogheemraadschap Noorderkwartier( dag en nacht) 0800 - 1430

Stichting de Wering Opbouwwerk : www.stichtingdewering.nl
Bewonersbelangenvereniging De Schooten : www.bewonersbelangenverenigingschooten.nl
Belangenvereniging Julianadorp : www.belangenverenigingjulianadorp.nl
Visserijdagen Den Helder : www.visserijdagendenhelder.nl
Bewonersinitiatief Beukenkampstraat : www.beukenkampstraat.nl
Peuterplezier : www.peuterplezier.nl
Gemeente Den Helder : www.denhelder.nl
VVV : www.vvvdenhelder.nl
Woningstichting Den Helder : www.woningstichtingdenhelder.nl