Nieuws Archief Verslag prijsuitreiking Kern met Pit

De Visbuurt: Een buurt die het predikaat "Kern met Pit" verdient

Dat zijn de lovende woorden uit het juryrapport van de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij die werden uitgesproken tijdens de prijsuitreiking van de leefbaarheidwedstrijd op vrijdag 8 april jl. in het Provinciehuis te Haarlem.

Directeur Frank van Bussel van de KNHM gaf in de uitnodiging aan dat de hoofdjury van Kern met Pit had besloten ons project een geldprijs toe te kennen van € 1000,- of de aanmoedigingsprijs van € 500,-. Uit de deelnemersgroep die actief deelgenomen had aan de organisatie van de Visbuurtweek moest de BVV 5 personen kiezen die mee mochten naar de prijsuitreiking. Geen gemakkelijke opgave want we wilden iedereen wel meenemen die zich ingezet had.

Besloten werd om voorzitter Janna van Os, penningmeester Jaco Batenburg, Hennie Dijkstra van het Opbouwwerk, Ronald van Rietschoten die de gehele PR voor de Visbuurtweek voor zijn rekening had genomen en Bert van Gent, de gids van de Historische Borden route tevens oud voorzitter van de vorige Visbuurt Belangenvereniging, mee te nemen.

Het Gemeentebestuur had zelf een uitnodiging gekregen om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn van hùn Visbuurt. Wethouder Pia Bruin zou hierbij aanwezig zijn, dat waardeert de BVV zeer, zij heeft de Visbuurtweek ook officieel geopend. Helaas heeft de Wethouder onverwacht moeten afzeggen. Jammer, het had zoveel extra in de weegschaal gelegd. Den Helder wordt nationaal op de kaart gezet en er is niemand aanwezig van de Gemeente Den Helder, dat had de Wethouder ook graag anders gezien.

De KNHM had nog 13 gemeentes uit Noord-Holland met hun projecten geselecteerd en uitgenodigd voor deze prijsuitreiking om mee te dingen naar het predikaat "Kern met Pit" met de bijbehorende geldprijs.

AmsterdamOntmoeten - voorstellen - vieren
BeetsNatuurlijke recreatie voor jong en oud
BeverwijkWonen, Intergratie en Jeugd ( WIJ)
BlokkerHerbegraving van nonnen Blokker
HeemstedeLeef en speel met plezier in het Spoorwegkwartier
IlpendamVan hangplek tot vernieuwd openluchtpodium
NiedorpMuziekstudio WJN
OterleekRenovatie multifunctioneel onderkomen
SchermerhornWeekmarkt
SchoorlSchoorl krijgt een IJsbaan
SpaarndamRealisering activiteitenplek voor jong en oud
PurmerendSpeeltuin De Speelkraam
Zaandam Oud-WestVrienden van het Volkspark
Den Helder200 Jaar Visbuurt

De Belangenvereniging Visbuurt had zich aangemeld met het project 200 Jaar Visbuurt met als slogan "Trots zijn op je buurt".

In april 2009 werd er tijdens de algemene vergadering gesproken over het naderende jubileumjaar van 2010, daar moest extra aandacht aan besteed worden. Besloten werd om de Visbuurtweek weer te introduceren met als slogan "Trots zijn op je buurt". Het moest een groot feest worden voor jong en oud.

Als bestuur van 4 personen konden we dat nooit voor elkaar krijgen, dus heeft zij alle instellingen uit de Visbuurt, vrijwilligers, de Gemeente en het Opbouwwerk gevraagd deel te nemen aan het project, en zoals u weet met succes.

We weten allemaal nog wel wat voor fantastisch evenement dat is geworden.
Om mee te dingen naar de titel en de prijs van de leefbaarheidwedstrijd van de KNHM moest er wel een moeilijkheidsgraad in zitten.

We hebben het programma ingediend en verteld dat ons streven was een "Schone, Hele, Veilige en Gezellige buurt" te realiseren waarbij de sociale cohesie zou worden versterkt.
De BVV denkt dat zij daarin is geslaagd, we begonnen als bestuur van 4 personen en eindigden met een grote groep vrijwilligers die opliep tot 175 personen, geweldig!

De doelstelling van de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij

Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij heeft als doelstelling 'het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving'. Daarbij wil zij mensen stimuleren zelf iets te verbeteren in hun woonomgeving. Sinds 1978 organiseert KNHM daarom de wedstrijd Kern met Pit.

Met de organisatie van Kern met Pit wil KNHM de betrokkenheid van bewoners bij hun directe leefomgeving vergroten, zodat zij zich zelf verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan. De wedstrijd prikkelt mensen om zelf initiatieven te ontwikkelen en laat zien dat men niet hoeft te wachten tot de overheid iets doet.
KNHM heeft voor de twaalfde keer de leefbaarheidwedstrijd Kern met Pit georganiseerd.

Wat is Kern met Pit?

Kern met Pit is een 'wedstrijd' (tussen aanhalingstekens) omdat de deelnemers min of meer een weddenschap met zichzelf aangaan: halen we onze doelstelling of niet. Groepen burgers die zich voornemen iets te verbeteren in hun directe omgeving kunnen zich aanmelden voor Kern met Pit. Een jury bekijkt of de plannen passen binnen het concept Kern met Pit en laat daarmee de groepen toe tot de wedstrijd.
Aan het eind van de uitvoeringsperiode bekijkt de jury - onder leiding van Pieter Winsemius - of de groep haar doelstelling bereikt heeft. Zo ja, dan mag ze zich Kern met Pit noemen.
Tijdens de provinciale afsluitingsbijeenkomst in de provinciehuizen ontvangen alle groepen het predikaat 'Kern met Pit' en 1000 euro. De tien meest krachtige, inspirerende en innovatieve projecten krijgen als extra blijk van waardering een trofee: een kunstwerk en een extra geldbedrag van 1500 euro. Groepen die het werk niet op tijd af krijgen door tegenslag van buitenaf, komen in aanmerking voor een aanmoedigingsprijs van 500 euro.

Wanneer krijg je het predikaat Kern met Pit?

Dat predikaat krijg je als je binnen de gestelde tijd je project goed afrondt.
Bij een eerste gesprek met de regionale jury geef je aan wat je project inhoudt, wanneer je het gaat uitvoeren, met wie je het gaat uitvoeren, wie je erbij wilt betrekken en wat het uiteindelijke doel van je project is.
De jury gaat tijdens je opgegeven datum kijken hoe het project is vormgegeven, na afloop van je project komt de jury nogmaals langs om te horen hoe alles is gegaan en of je doel is bereikt.


Het Provinciehuis

In het Provinciehuis werden we hartelijk ontvangen door dhr. en mevr. van der Horst van Bureau van der Horst die om de 2 jaar de organisatie van de prijsuitreiking Kern met Pit voor haar rekening neemt. Voorzien van koffie en thee heeft de BVV haar promotiemateriaal neergezet om te laten zien aan de andere deelnemers wat het project 200 Jaar Visbuurt heeft ingehouden. Een laptop met de DVD van de Visbuurtweek, een laptop met foto's van de Visbuurtweek, een map met krantenartikelen, alle Nieuwsbrieven en de map van de rondleidingen door de buurt.

Het officiële gedeelte vond plaats in de prachtige statenzaal van het provinciehuis.
De directeur van de KNHM dankte alle aanwezigen voor hun inzet als vrijwilliger, hij gaf het belang aan van het werk dat de vrijwilligers verzetten. Ook benadrukte hij dat de mensen van de KNHM ook allemaal vrijwilligers zijn, een feit dat niet bij iedereen bekend is.
Daarna riep hij iedere groep naar voren en werd het juryrapport voorgelezen en werd duidelijk of de aanmoedigingsprijs of het predikaat kern met Pit was verdiend. Er werden nog een aantal vragen gesteld door de directeur en door de groepsleden beantwoord.

Na een aantal groepen kwam de Troubadour zijn liedje zingen met in de tekst de projecten van de diverse groepen verwerkt, waarbij werd verzocht vooral het refrein mee te zingen, dat eindigde met de woorden "Wij zijn een Kern met Pit".

Een drietal projecten van de gemeenten Schermerhorn, Purmerend en Spaarndam hebben het niet waar kunnen maken om het project binnen de gestelde tijd te realiseren, maar hebben wel aangegeven dat zij het project willen afmaken. Zij hebben de aanmoedigingsprijs van € 500,- ontvangen.

De overige gemeenten hebben het Predikaat "Kern met Pit" gekregen met de daarbij behorende geldprijs van € 1.000,-. De oorkonde van Plexiglas met het logo van Kern met Pit kan op een strategische plek in de buurt worden opgehangen.

   

De Commissaris van de Koningin, dhr. J. Remkes heeft zijn opwachting gemaakt en een passende toespraak gegeven.
De middag werd afgesloten met een hapje en drankje en werd er nog even nagesproken met de deelnemers.

De grote trofee die te winnen was door een Gemeente met het allerbeste, krachtigste, inspirerende en innovatieve project is niet door een project uit de provincie Noord-Holland gewonnen. Er zijn 10 van deze trofeeën te winnen in Nederland, de hoofdjury heeft 22 projecten uit heel Nederland genomineerd, hieruit zal een keuze moeten worden gemaakt door deze jury, wat overigens géén eenvoudige taak zal zijn.

De Belangenvereniging Visbuurt is zeer blij met haar prijs én met het Predikaat Kern met Pit voor onze Visbuurt, wij feliciteren de bewoners met hún bereikte doel. Trots zijn wij, als bestuur van de BVV, dat de Visbuurtbewoners dit samen hebben geklaard.

Het Juryrapport

De Visbuurt in Den Helder is een wijk met veel verscheidenheid. Er staan veel monumentale panden maar ook veel relatief goedkope woningen. Er wonen veel tweeverdieners en de oorsprong van de bewoners is bijzonder uiteenlopend. Maar liefst 46 verschillende geboortelanden zijn vertegenwoordigd in de wijk. Om met al deze mensen een buurt te smeden, moest het vuur onder de smeltkroes flink opgestookt worden. Dat was precies wat de Belangenvereniging Visbuurt deed. De van oorsprong zo sociale Visbuurt moest weer schoon, gezellig en veilig worden en het 200-jarig bestaan van de buurt was hiervoor een prachtige aanleiding.

De projectengroep maakte een plan voor een groot feest. In de organisatie, coördinatie en administratie ging veel tijd zitten. De vrijwilligers zochten sponsors en maakten anderen enthousiast. Ze regelden vergunningen, maakten afspraken met de gemeente, schreven een draaiboek en zorgden voor publiciteit.

Het Visbuurtfeest, met als thema "Trots zijn op je buurt", duurde 5 dagen en bood talloze activiteiten. Op het Kleurrijkplein genoten de bezoekers van de Surinaamse hapjes, buikdanseressen, een modeshow door het Leger des Heils en creatieve workshops.
Er was een Tienkamp, een kermis, en een fotopresentatie over de historie van de buurt. Ook gaven vrijwilligers rondleidingen waarbij ze de bezoekers trakteerden op hun kennis van de buurt en leuke anekdotes.

Even leken de Visserijdagen, die in de zelfde periode plaatsvonden, het Visbuurtfeest in de schaduw te stellen. Maar na goed overleg sloegen de organisaties de handen ineen en bundelden ze hun krachten, waardoor beide feesten nog mooier werden.

Het is de mentaliteit van de Visbuurter om zoveel mogelijk alles zelf te doen.
Deze mentaliteit sluit prima aan op de filosofie van Kern met Pit: mensen die zelf initiatief nemen om hun omgeving mooier te maken. Het Visbuurtfeest was een groot succes. De sociale cohesie is terug. De Visbuurt is een wijk die het predikaat Kern met Pit verdient.

   
F.van Bussel, directeur KNHM en J Remkes, commissaris van de Koningin

De KNHM startte om de twee jaar de leefbaarheidwedstrijd Kern met Pit, dit jaar is dat nog niet gebeurd omdat zij het plan hebben opgevat dit project jaarlijks te starten en daarmee de moeilijkheidsgraad en tijdsdruk te verhogen.

Dat neemt niet weg dat de BVV zeker van plan is om een volgende keer weer mee te doen, er zijn ideeën genoeg. Bent u geïnteresseerd en helpt u dan ook weer mee? Neem dan contact op met het bestuur: 06 - 36 26 61 95 of mail naar voorzitter@visbuurt.nl

Verslaglegging: Janna van Os, foto's van B. van Gent, R. van Rietschoten, Janna van Os.