Agenda

JAARVERGADERING 2014 BVV

Datum: 5 maart 2014
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Vismarkt 1, Den Helder

NB. De ledenvergaderingen vinden plaats op de 1e woensdag van de maand.

----------------------------------------------------------------------

  1. Opening voorzitter

  2. Vaststellen notulen maart 2013

  3. Verslag secretaris/voorzitter

  4. Financieel jaarverslag en begroting penningmeester

  5. Verslag kascontrole commissie over het jaar 2013

  6. Verkiezing kascontrole commissie 2014

  7. Aftreden bestuur

  8. Bestuursverkiezing

  9. Rondvraag

10. Sluiting vergadering