Uit de buurt Spoorgracht

Graag wil ik wat meer vertellen over een bijzonder pand, een beeldbepalend pand in de Visbuurt. Indien u ook in het bezit bent van een bijzonder pand plaats dan ook uw verhaal op de site. Of heeft u informatie over een ander bijzonder pand in de Visbuurt, laat ons dit dan weten. Heeft U aanvullende informatie, laat dat dan ook aan ons weten zodat we dit in het verhaal kunnen verwerken.

Kadastraal bekend bij de gemeente Den Helder, sectie C no. 3149, groot 1 are, 50 centiare.
Op deze locatie was een brugwachterwoning gesitueerd, nl. van dhr. Lokkers. Deze meneer Lokkers was in dienst van de gemeente, om de bruggen te openen om de schepen door te laten die b.v naar houthandel Vinke moesten. Dhr. Lokkers was tevens schoenmaker, dit was een makkelijk te combineren baan, samen met brugwachter.
Dhr. Lokkers was een bekende verschijning, omdat hij een houten been had. In 1933 werd beslist dat er een politiepost moest komen op de Spoorgracht, omdat de Politiepost aan de Zuidstraat gesloopt diende te worden voor het verbreden van de weg. Omdat de heer Lokkers met pensioen ging en dus uit de brugwachterwoning vertrok viel deze plek vrij voor de politiepost.

Na eerder drie ontwerpen voor een politiepost te hebben afgekeurd, wordt op 31 juli 1933 door de toenmalige commissie van bijstand voor Publieke Werken en Plantsoenen een nieuw plan gelanceerd voor een politiepost annex brugwachterwoning. De kosten hiervoor worden geraamd op FL 4.700,-.
Omdat de heer Lokkers geen brugwachter meer is, wordt dhr. Maigret brugwachter van de Postbrug. De Postbrug wordt in 1933 vervangen door een vaste verbinding, aangesteld voor zijn nieuwe functie aan de Spoorgracht.
Op de inschrijving voor de nieuw te bouwen Politiepost annex Brugwachterwoning komen 22 inschrijfbiljetten binnen bij Gemeentewerken. De bedragen voor de sloop van de oude politiepost en de nieuw te bouwen politiepost met bovenwoning variŽren van FL. 9.905,- tot FL. 4.435,-
Aannemersbedrijf Geervliet heeft het laagste bod gedaan, dus deze mag de werkzaamheden starten. Dit aannemersbedrijf zou de examenklassen van de Ambachtschool mee hebben laten bouwen als eindexamenproject. (vandaar misschien het laagste bod) In 1936 wordt de politiepost met bovenwoning opgeleverd en Fam. Maigret betrekt de woning voor een huurprijs van FL. 4,- per week.

Dhr. Maigret was brugwachter op de Postbrug maar toen deze definitief werd gesloten kreeg hij de taak om de bruggen van de spoorgracht open te draaien voor het vrachtverkeer te water. De Fam. Maigret blijft hier wonen tot na de oorlogsjaren, tot dhr. Maigret met pensioen gaat. Dan wordt dhr. Dol aangesteld als Brugwachter, dhr. Dol wordt dan tevens schoenmaker. Deze neemt het schoenmakersvak over van zijn schoonvader (dhr Lokkers, voormalig brugwachter). Het beroep van schoenmaker was prima te combineren met de taak als brugwachter, omdat je dan makkelijk bij je leest weg kon lopen als dat nodig was.
Het echtpaar Dol is altijd kinderloos gebleven, en het huis was voor hen te groot, zodoende namen zij onderhuurders in huis. Op de bovenste verdieping werd van een slaapkamer een keukentje gemaakt zodat de huurders zelf konden koken. Het toilet en douche werden gezamenlijk gebruikt.

De politiepost is ongeveer in 1953 gesloten. Er hebben in de loop der jaren heel wat mensen bij de Fam. Dol ingewoond, totdat dhr. Dol stierf in april 1978. Een paar maanden na het overlijden van dhr. Dol stond er een gemeenteambtenaar aan de deur die mw. Dol een ander huis aanbood omdat dit huis veel te groot voor haar was.
Als laatste onderhuurder van mw. Dol , riep ze mij bij deze bespreking om mee te praten. Ik heb deze ambtenaar te kennen gegeven dat wij graag het pand zouden kopen. Zo gezegd zo gedaan, en op 24 januari 1980 werden wij de nieuwe eigenaren van Spoorgracht 41-42. De afspraak met de gemeente was dat wij als eigenaar het pand binnen 5 jaar moesten renoveren, mochten wij door welke oorzaak dan ook het pand willen/moeten verkopen, de gemeente het terug zou kopen en alle reeds gemaakte onkosten vergoeden.

Op de begane grond is nog steeds de politiecel aanwezig, er zijn wel eens oud politiemensen geweest die graag nog even het oude bureau wilden bezichtigen. Inmiddels wonen wij al reeds 31 jaar op dit adres.

Martin en Janna van Os.